Vital World
 

Geachte collega's, beste vrienden en kennissen,

U zult verbaasd zijn van mij - een die U waarschijnlijk helemaal niet kent - ongevraagd deze brief te ontvangen. De eerste reden is de bezorgdheid over de toekomst, niet alleen over de gezondheidszorg, maar over de gehele planeet. Een bezorgdheid, zo mag ik veronderstellen, die U zeker met mij delen kunt. Het verklaart echter nog niet waarom ik mij op deze wijze aan U gewend heb.

Het heeft te maken met de speciale loop van mijn "carriere" als arts voor Integrale Geneeskunde. Deze startte na mijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, 10 jaar voor de oprichting van de ABNG. Van 1972-1982 was ik pionier en heb vrijwel als enige de Natuurgeneeskunde (+Biologische arts, Mayr-arts, Vasten-arts) in Nederland bekendheid gegeven. Naast de intensieve praktijk (Ruinen, Drenthe), de vele lezingen en de cursussen getuigen daarvan vele publicaties, interviews, brochuren uit die tijd (Elsevier, Intermediair, Prana, Gezond Leven, De Natuur Uw arts, Arts en Alternatief, krante-artikelen, radio-interviews, de NCRV TV).

Ontwikkelingen in mijn leven leidden er vervolgens toe, dat ik successievelijk de psychotherapie, de spiritualiteit en de ecologie (EarthCare project) aan mijn werk kon toevoegen (o.a. De Innerlijke Weg, de META-synthese, the Wholeness of Life teaching, de Vasten-Meditatiekringen, de Vredeswandelingen, Zenleraar en stichter van de Levend Zenschool (1981), het Eerste Nederlandse Ketterconcilie en vele andere initiatieven).

Dit maakte tevens dat ik als "visiting teacher" vaak wereldwijd onderweg was o.a. 2 maanden in India, 1 jaar in Japan (Zenonderricht aan Japanners), 1 jaar in Hong Kong (HK Wholeness Centre), 1 1/2 jaar in Portugal, 1/2 jaar in Brazilie (Vrijwilliger Armenziekenhuis), vele maanden in Europa, 5 maanden in Spanje (PelgrimHulp langs de Camino de Santiago), 5 maanden China en Z.O.Azie, 3 maanden in de USA, 1 maand in Dubai). Van een gestage opbouw van mijn praktijk kon toen geen sprake meer zijn. Ook was het moeilijk een duurzame rol in het verenigingsleven te vervullen. Dit had als consequentie dat maar weinig collega's op de hoogte waren (en zijn) van mijn aktiviteiten.

Ik heb daardoor weinig kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkelingen in Nederland. Bovendien had ik een diep besef dat "men" om de kern van spiritualiteit en dus van de huidige (wereld)crisis heendraaide. Daarom besloot ik ongeveer tien jaar geleden om mijn afwezigheid in het verleden "goed te maken" door al mijn inzichten en ervaringen op te schrijven (Boek "Origin" deel 1 t/m 7.). Het is mijn nieuwe rol als "cultuurfilosoof"....

Ik ben nu 75 jaar. Het is een leeftijd waarop je geen carriere-ambities meer hebt. De boeken die nu zijn gepubliceerd, hebben als oogmerk uitsluitend het dienen van het algemeen belang. Ik stel daarom verder ter beschikking: 1) Handboek "Flow System Therapy" (Natuurgeneeskunde op basis van de medische systeemtheorie naast vele artikelen 2) Van bijzonder belang de essays: "De Nieuwe Gezondheidszorg" en "Integraal of Integratief?" (alles in www.vitalworld.org) 3) Bovendien het Manifest "Wij zijn Kosmos" 60 pag. over een nieuw holistisch-kosmisch wereldbeeld 4) Het E-Boek "Origin" 7 "MatriTalks" (72 interviews) 5) De E-Boeken "Mother China", "Great Mother Buddhism" en "Europese Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk" te vinden in website www.healingtheplanet.info) 6) Niet te vergeten de verschillende Youtube lectures: www.youtube.com/healingtheplanet, tot dusver alles gratis aangeboden.

Tegen vergoeding zijn bovendien te verkrijgen: 1) "Flow System Therapy" als boek 210 pag.. 2) "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit", 140 pag. 3) "De Innerlijke Weg", 78 pag. 4) "Restoring the Wholeness of Life", 94 pag. 5) "Het Verlichte Handelen", 335 pag. 6) Handboek "Integrale Geneeskunde HEEL het LEVEN" 472 pag. 7) DVD's "De Integrale Weg" I & 2. 8) De boeken "Origin" 1 t/m 6 (in E/D/NL) over "het Grote Werk": de transformatie van Kosmos, mens en samenleving (in totaal 3500 pag.) en 9) het bovengenoemde Manifest (in klapperformaat). Manifest, boeken en DVD's zijn vanaf nu (bij ons) te bestellen.

Van een aktieve rol in de gezondheidszorg zie ik geheel af (wel nog supervisor van mijn vrouw drs MeiMei Yu in haar Chinese Guasha-praktijk). Dat betekent niet dat het mij aan engagement ontbreekt. Wat ik de jongere generaties wil meegeven is gepassioneerde betrokkenheid bij het welzijn van de mensheid en de aarde. Het verklaart de vaak radikale toon van mijn schrijven. Hetgeen op geen enkele manier persoonlijk gericht is.

Na het voltooien van mijn werk heb ik ervoor gekozen om mij als "kluizenaar" in mijn "Hermitage" terug te trekken. Daar ontvang ik uitsluitend nog mensen die persoonlijk "kosmisch" advies cq begeleiding zoeken. De tijden zullen er niet gemakkelijker op worden. Daarom is het belangrijk dat begeleiders van de mens in nood stevig in hun schoenen staan: persoonlijk, in het werk en in de Kosmos. Mijn werk moge daartoe bijdragen. Overigens, mijn oprechte excuses in geval U dit initiatief niet kunt waarderen.

Dan rest mij nu nog U al het Goede te wensen,

Han Marie Stiekema, Nieuwe Wijsheidsleraar , arts Kosmische Geneeskunde
Hermitage, Koningslaan 7, 3981 HD Bunnik. 030-6590178 info(at)healingtheplanet.info
www.healingtheplanet.info (spirituele website)
www.vitalworld.org (gezondheidswebsite)
www.meihan-guasha.nl & www.guasha-integraletherapie.nl

 

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org