vitalworld.org

 

FUNDAMENTEN
van de
 NIEUWE GEZONDHEIDSZORG
De drie echelons van Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde

UITWEG UIT DE ZIEKTE-INDUSTRIE
gericht op
Heel de Mens
Spiritueel, psychologisch en lichamelijk
,
in harmonie met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap
met accent op
preventie, leefstijladvies & begeleiding, zelfhulp,
gezondheidseducatie, training en regeneratie

zie
REGENERATORIUM
Onze Vernieuwde Praktijk

"Een Nieuwe Gezondheidszorg"
Wij zijn geen onderdeel van ziektezorg, geen zorgaanbieders en U bent geen patient. Gemeenschappelijk uitgangspunt: gezondheidsbevordering.

Han M.Stiekema, "Als arts gestorven, opgestaan als HeelMeester"* & drs MeiMei Yu,
Master Integrale Guasha-Regeneratie

Ons meest recente en complete integrale gezondheidsboek!

Ons uitgangspunt heeft traditie. Vanaf het allereerste begin (1972) stond bij Han M.Stiekema (arts) gezondheid centraal. Hij besteedde meer dan de helft van zijn werktijd aan gezondheids-voorlichting, -bevordering en educatie. In de tachtiger jaren heette een nieuwstart niet voor niets "Praktijk voor Preventieve Therapie". Ondanks al deze inspanningen (en die van andere "alternatieve" artsen") gaat de gezondheid van de bevolking versneld achteruit. Zelfs het op zich positieve concept van de "bevordering van het zelfgenezend vermogen" schiet tekort.

Uit een folder van de AVIG vereniging: "In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met een of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van multimorbiditeit (meerdere chronische aan-doeningen). Het zijn veranderingen die de zorgvraag een volstrekt ander aanzien geven. Wij staan pas aan het begin van deze verandering. Een die zal leiden tot een sterke stijging van arts- en ziekenhuisbezoek, gebruik van medicijnen en andere zorgconsumptie. Beide ontwikkelingen - in zorgvraag en zorgaanbod - maakt dat er keuzes gemaakt zullen moeten binnen de gezondheidszorg".

Twee dingen zijn hierbij doorslaggevend. Ten eerste draagt de huidige "gezondheids"zorg in hoge mate bij tot de stijging van het aantal chronische ziekten (en profiteert ervan). Het onderdrukt symptomen, heeft geen diagnostische en therapeutische schemas voor de eerste stadia van ziekte en grijpt pas in als de ziekte "geschikt is" voor farmaceutische, chirurgische en stralingsbehandelingen. "Een terminale geneeskunde die terminale patienten creë ert". Maar dit is niet alles. Zolang men ziekte als uitgangspunt neemt - regulier EN alternatief - blijft men draaien om "zorgvraag en zorgaanbod". Ziekte in plaats van gezondheid blijft centraal staan.

De mens is gevangen in een ziektespiraal. Dit maakt dat hij/zij nooit de stap naar optimale gezondheid zet. Hij/zij blijft afhankelijk van "zorgvraag en zorgaanbod". Het punt is dat de alternatieve, "integratieve" geneeskunde hier geen verandering in brengt. Integendeel. Ook bij een alternatieve behandeling blijft de ziekte als uitgangspunt bestaan. Dit is compleet in tegenstelling tot andere geluiden (UN, USA, Duitsland). Daar zegt men dat rond 60% van alle chronische ziekten (inclusief kanker) voorkomen c.q. genezen kan worden door zelfhulp en een gezonde leefstijl. En dit kan alleen als mensen hun gezondheid in eigen hand nemen. "Zorgconsumptie" is in dit verband een (heel) lelijk woord. Het wijst in een volkomen verkeerde richting.

Dit leidt tot een onherroepelijke conclusie: het zwaartepunt bij gezondwording ligt op Zelfhulp en een Gezonde Leefstijl. Het is geen taak van de curatieve gezondheidszorg. Het behoort niet toe aan artsen. Het is geen vorm van "zorg", waarbij opnieuw afhankelijkheid ontstaat. De idee van een "leefstijlgeneeskunde" is daarom verwerpelijk. Zelfhulp "werkt" alleen wanneer mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op zich nemen. De kracht komt van binnenuit: uit eigen inzicht, motivatie, kundigheid en het delen met anderen. Vandaar dat wij consequent "gezondheidsbevordering" als doelstelling hebben.

De inspiratie komt bij ons vanuit de Kosmos: het inzicht dat wij allen deel zijn van Het Ene Grote Leven. De mens is gezond wanneer hij/zij een Eenheid is: spiritueel, emotioneel, lichamelijk in Harmonie met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap. Dit heeft geleid tot een Nieuwe (Wereld) Gezondheidszorg, bestaande uit De drie Echelons van Zelfhulp, Holistische en Tech-nologische Geneeskunde, waarbij het accent op de basis ligt.

De Mens is pas Heel als hij/zij weer Deel wordt van het Geheel

In de praktijk staat bij gezondwording het optimaliseren van de Basisfuncties, ook "Stroomsysteem" genoemd centraal. Het komt voort uit de (medische) systeemtheorie (L. von Bertalanffy) en is een doorbraak in gezondheidsdenken. Op het stofwisselingsniveau wordt gezondheid gedefinieerd als de dynamische balans tussen input, verwerking en output van enerzijds voedingsstoffen en afvalstoffen anderzijds. De 6 fasen zijn: voeding, vertering, bloedcirculatie, de matrix (het weke bindweefsel basissysteem), ontgifting en uitscheiding. Hieruit afgeleid is het Persoonlijke GezondheidsPlan in 10 stappen, dat iedere bezoeker aan ons centrum "Optimaal Vitaal" kostenloos aangeboden krijgt.

Een belangrijk onderdeel van Zelfzorg is de Integrale Guasha-Regeneratie. Het komt uit China waar mensen reeds vele eeuwen deze zelfhulpmethode in praktijk brengen. Bij ons wordt Guasha als Regeneratiemethode aangeboden. Het sluit niet aan bij ziekte maar bevordert basisgezondheid. Dit is wetenschappelijk gefundeerd: o.a. door de capillairpathologie, de microlaesie-theorie, de hersen-lymfstagnatie research (University of Pennsylvania), de dynamische pathologie (homotoxicologie vlg. H.H. Reckeweg), het zuur-base evenwicht, de eiwitoverconsumptie- theorie (L.Wendt) en vooral door het Basis-RegulatieSysteem ("Matrix") vlg. A.Pischinger.

Zonder dat Guasha direct Uw klachten behandelt, verbetert zij Uw Basissysteem. Het werkt regulerend in op het weke bindweefsel met zijn zenuwuiteinden, de capillaire bloedstroom, zijn immuuncellen, zijn hormonale componenten en zijn ontgiftings- ontzurings- en ontslakkings-functies o.a. via het lymfsysteem. Alles door EEN simpele behandeling. Een van de oorzaken van haar succes is dat het Basissysteem evolutionair gezien het "primitiefste" is. De kracht zit in de Oergrond!

Op het gezondheidsspreekuur kunt U kiezen voor een algemene Regeneratie-behandeling. Direct uit chinese bron komende wordt zij door MeiMei reeds lang met groot succes toegepast. Het verschil is dat zij niet meer van ziekte uitgaat. Daarom duurt de behandeling ook ietsje korter (een half uur). Wij definieren het als onderdeel van Uw zelf-ervaringstraining en stimuleren U de behandeling thuis voort te zetten. Om U te ondersteunen worden regelmatig dagcursussen georganiseerd, waaraan iedereen kan deelnemen.

Het "geheim" is natuurlijk, dat het werken aan het gemeenschappelijk gezondheidsdoel door een sterke innerlijke motivatie, de overdracht van relevante kennis en kundigheid en Uw successen in het bereiken van een optimale persoonlijke leefstijl ertoe bijdragen, dat Uw klachten en stoornissen "vanzelf" verminderen c.q. verdwijnen. Hoe meer gezondheid, hoe minder ziekte! Op verzoek maken wij voor U een uitgebreide lichamelijke gezondheids-check-up.

Daarnaast bieden wij speciale trainingen aan. Wij zijn bezorgd geraakt door de dramatische toename van het "Mild Cognitive Impairment" syndroom, een voorstadium van dementie en Alzheimer, waaraan op dit moment reeds 15% van de bevolking lijdt. Het bestaat uit geheugen- en concentratiestoornissen. ("Een voorteken van de "Zombie-maatschappij?"). Als preventie bieden wij de "Brain Boost" aan. Het bestaat uit verbetering van alle hersenfuncties.

Het tweede extra aanbod omvat wat ik vroeger "Beauté Vitale" noemde. Het gezicht is een belangrijke spiegel van ieders spirituele, mentale en lichamelijke welbevinden. Het is bepalend in de omgang met de medemens. Het is daarom een van MeiMei's favorieten. Door de behandeling worden de tonus, de doorbloeding, de kleur, de stofwisseling, de glans, de huidskwaliteit en de uitstraling verbeterd. Voor al diegenen - vrouwen en mannen - die zich ook een beetje luxe gunnen! Ook om later thuis voort te zetten.

Zoals gezegd is alles bij ons een onderdeel van Uw leerproces. Het educatieve aspect staat op de voorgrond. Daarom krijgt U van ons vele adviezen voor Zelfhulp en een Gezonde Leefstijl mee. Het bestaat zoals gezegd uit deze introductie flyer, het Persoonlijke GezondheidsPlan in 10 stappen, de beste opstap überhaupt naar een Optimale Vitaliteit (ook in de website), onze info over Guasha-Regeneratie, de dagcursussen (sterk aanbevolen met een schat aan nieuwe inzichten) en de basis- en voortgezette Guasha-opleidingen.

Dr. Han’s medische carrière (1972-2017): Reguliere, „Alternatieve“, Integrale en Kosmische Geneeskunde

Om dit alles mogelijk te maken stappen wij binnenkort vrijwillig uit het zorgsysteem. Inhoudelijk verandert er voor U niets, behalve dat U samen met ons de uitdaging van gezondheidsbevordering aanneemt. Het effect van Regeneratie-Guasha behandeling wordt er alleen maar beter op! Wel zijn klachten zijn niet meer uitgangspunt van de behandeling. Er is natuurlijk een intake-formulier waarbij contra-indicaties gecheckt worden. Een andere consequentie is dat de verzekeringen het consult niet meer vergoeden. Een paar opmerkingen. De premies schieten omhoog, de reden dat vele mensen uit zichzelf al geen "alternatieve" polis meer nemen.

Bovendien, om U tegemoet te komen zullen wij ons tarief verlagen, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft namelijk 40 Euro voor de basis- behandeling. Daarnaast vragen wij een minimum-donatie van 10 Euro, dit om ons idealistische werk mogelijk te maken. Voor dit doel is een Stichting ("The Original Tradition") opgericht. De twee andere behandelingen (een tot anderhalf uur), de algehele lichamelijke gezondheids-check-up, de cursussen en de opleiding hanteren een normaal tarief. Steun ons pionierswerk*. Dit kan door dit Goede Nieuws bij "iedereen" te verbreiden! Een nieuw enthousiasme, dat is ons Grote Doel!

* Zie in www.vitalworld.org   "De Nieuwe Gezondheidszorg in de 21e Eeuw", het "Persoonlijke GezondheidsPlan", "Post-Antibiotische Geneeskunde", "Uw Gezondheids-check-up", "Het Griep-boekje", "Preventie van Borstkanker" en veel meer. Er is veel informatie over het "Stroomsysteem". Naast het populaire boek "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit" is ook het handboek "Flow System Therapy" met 200 zelfhulptherapieën te verkrijgen (in het Engels). Voor alle informatie over Guasha verwijs ik naar MeiMei's websites: www.meihan-guasha.nl en www.guasha-integraletherapie.nl. Kom ook naar onze regelmatige bijeenkomsten "Een Nieuwe Gezondheidszorg" met voorlichting, talk, informatiemateriaal en vraag & antwoord (spiritueel, psychologisch en medisch) op verschillende plaatsen in het land. Als U een geschikte ruimte bij U in de buurt weet, dan komen we naar Uw dorp, gemeente of stad.

Han M.Stiekema "Als arts gestorven, opgestaan als HeelMeester"* & drs MeiMei Yu, Master Chinese Guasha Regeneratie. Centrum "Optimaal Vitaal", Koningslaan 7, 3981 HD Bunnik. Tel.: 030-6590178 en 0643237488 www.vitalworld.org freewhc@yahoo.com info@meihan-guasha.nl

*Titel als antwoord op de wet "BIG", die "alternatieve" artsen hun bevoegdheid afneemt.

U en wij zijn partners in Optimale Vitaliteit.
Onze nieuwe beroepsdefinitie: Zelfhulp-Gezondheidsleraren, Leefstijladviseurs/-Trainers

2017 © Copyright H.Stiekema & M.Yu. Alle rechten voorbehouden.

zeer relevant is ook
Introductie

 

Erkentelijkheid
(Moet nog vertaald worden)
Met dankbaarheid voor de meer dan 40 jaar succesvolle medische carrière, waarin wij de basis konden leggen voor "gezondheid voor een ieder".

Mission Statement
Wij benadrukken onze toewijding aan het welbevinden van allen dmv onze gecombineerde inzet van innovatie, ontwikkeling, integratie, educatie en ondersteuning.

Some important links:
Dr. Margaret Chan, Director-General of the World Health Organization:
"Antimicrobial resistance in the European Union and the world
"Resistance to antibiotics could bring "the end of modern medicine as we know it"
CDC Threat Report:

"We will Soon Be in a Post-Antibiotic Era"
"World has reached end of antibiotics era: US body"

The Lancet: prof. Otto Cars (University Uppsala)
"Antibiotic Resistence"
German (Die Zeit)
Jeder Zweite glaubt, Antibiotika heilten Erkältungen

Post-Antibiotics Medicine
The WHO has published a new book, entitled "The evolving threat of antimicrobial resistance"

It reads: "A crisis has been building up over the decades, so that today many common and life-theatening infections are becoming difficult or even impossible to treat, sometimes turning a common infection into a life-threatening one"

Margaret Chan, director-general of the WHO warned that this would mean "an end to modern medicine as we know it"

Our comment
An infection is an interplay between the immune-system and the microbe. "Modern medicine" has erroneously put the emphasis on exclusevely killing the microbe. It is ignorant about strengthening the immune-system .It is now painfully confronted with its own neglect.

L.Pasteur
"The microbe is nothing, the terrain is everything"

Infection only thrives in a favorable "milieu", characterized by immune-deficiency and a toxic internal environment. To treat the "terrain" is the expertise of biological, natural, wholistic, evolutionary medicine. The irony: "the last will be the first" - "complementary" medicine as the only one that can cope with the "post-antibiotics era". We love to introduce our "Flow System Therapy" to colleagues, clinics, hospitals, universities!

Our Top Visiting Teacher Program
Talks, Teachings, Workshops, Seminars, Retreats, Trainings
Our integrated approach is unique in the world
Longevity-Achieving a Long Life
Through Flow System Therapy +  Chinese Guasha
Bodymind Regeneration therapy
Regeneration of Stress & Burn-out
together with
MEIMEI YU, MA
Chinese Guasha Master
www.meihan-guasha.nl

+
Personal wholistic advice & guidance
By appointment
+
Free
Personal Health Plan
10 steps toward optimal vitality
www.vitalworld.org

(In Muslim countries:
for non-Muslims only)

OVC Health Check-up
A great opportunity for optimizing your health, lifestyle, prevention - through our mail-order self-help project -
while (indirectly!) curing chronic disease. Based on 40 years
of (holistic) medical expertise

Wholistic Cancer Healing Group Sessions
Spiritually, emotionally, physically.
The most integrated approach, giving new hope to many.

Our Top Priority Program
Prevention of Breast Cancer!
For women worldwide

Educatief Internet Project
In Zeven Stappen

1. Persoonlijk Gezondheidsplan
Evolutionaire Basistherapie
Ons kostenloze zeswekelijkse programma ter optimalisering van je gezondheid, bestaande uit 10 geintegreerde stappen. De beste "zorgverzekering" die je ooit hebt gehad.

 

5. Carrière perspectieven
De carrièreperspectieven omvatten die van een wijk-, gemeente-, provinciale en regionale Gezondheidsconsulent.

 

2. Uitbreiding van zelfhulp
Dit geeft de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding - dmv onze OVC Gezondheidscheck-up - met tegelijkertijd uitbreiding van je leerproces.

 

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg
Ons revolutionaire ontwerp gebaseerd op concentrische cirkels ("echelons") van respektievelijk Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde.

 

3. Straatgezondheidsteams
Vervolgens is het mogelijk je meer toe te leggen op de studie van zelfhulp. 60-70 % van onze gezondheid ligt tenslotte in onze eigen hand.

 

7. Natuurgeneeskunde voor de "Derde Wereld"
De volken van de Derde Wereld hebben gelijke rechten op optimale gezondheid. VITALWORLD kan hier een belangrijke rol spelen.

 

4. Training Basisgezondheidsconsulenten
Dmv deze training ben je in staat mensen te begeleiden in het uitvoeren van het Persoonlijke Gezondheidsplan.

 

Open brief
Aan personen, groepen, centra en organisaties alsook
aan bestaande initiatieven op straat-, buurt-,
wijk- en gemeenteniveau.

Boeken & Artikelen

Handboek Integrale Geneeskunde "Heel Het Leven".   2017
ISBN 978-90-70525-39-2
472 pagina's
 

Praktijk-Zelfhulpdagen:
Optimaal Vitaal®: Therapie van RSI, pijnsyndromen, nieuwe risico's en chronische stoornissen dmv Chinese Guasha

In mijn meer dan 40 jaar medische praktijk heb ik nog nooit iets vergelijkbaars gezien!

fst.gif (6538 bytes) Handboek Holistische Geneeskunde: "Flow System Therapy"
Een doorbraak in de geneeskunde; bevat 200 natuurlijke Zelfhulp- therapieën.
Boekbespreking
Trainingen & Opleidingen:
MeiHan Institute of Chinese Guasha therapy

Helpt je om je expertise als succesvol therapeut uit te breiden.

Stress, burn-out & regeneratie
Een spirituele, psychologische, medische, relationele, sociale en milieu-benadering van het probleem.

Je immuunsysteem versterken
Preventie van griep, verkoudheid, virusinfecties en "vogelgriep"
Immuunzwakte als het resultaat van multi-factoriële oorzaken, gerelateerd o.a. aan biografie, leefstijl, maatschappij en milieu.

MESS
(Multi Etiological Sumtotal Syndrome)
De oorzaken van ziekte in een notedop.

Biologische therapie van kinderziekten
en acute infektieziekten op de kinderleeftijd

Inclusief uitgebreide verhandeling over vaccinaties.

Voedingstherapie binnen de biologische
combinatiebehandeling van kanker en
haar voorstadium, de zgn. precancerose

Voeding als onderdeel van de integrale natuurlijke kankertherapie.

De grote schoonmaak
De principes en de praktijk van de vasten-darmreinigingskuur.
Mini-cursus reiniging
Electro-magnetische straling en
overgevoeligheid

(gsm/umts)
De (te hoge) prijs die we betalen voor de moderniteit...
Clysma of lavement
Vaak ontontbeerlijk in tal van situaties.
Het Japanse bad
Werking, toepassing en installatie.
Basentherapie
Voor de zo noodzakelijke ontzuring van het lichaam.

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie (ESI)

Praktijk van psychologische balans.

Glutenovergevoeligheid en allergie
Adviezen voor een glutenvrij dieet.
Geschiedsvervalsing
Het geval dr.R.Linschoten
Studiedag Stroomsysteemtherapie
met Han M. Stiekema, arts

Ons Top Prioriteiten Programma
Preventie van Borstkanker!
Voor vrouwen wereldwijd

About Han M. Stiekema, M.Drs.
Praktijk Integrale Geneeskunde
Sinds 1972

Han M. Stiekema

Han Marie Stiekema, born  1942 in Groningen, NL. Physician 1972 University of Groningen. Specialization in German Holistic Medicine (Ganzheitsmedizin). Pioneer in Holland. Internationally renowned clinical center (1972-1978). Additional emphasis on nutrition (Bircher-Benner), fasting therapy, inner body cleansing (Austria), regeneration, health, lifestyle and prevention. Participant consumers organization biological nutrition. Had an organic garden of his own. Co-founder herbal company. Later psychotherapy and spirituality, as well. Zen teacher. Founded the Living Zen School (1981). Numerous articles, radio and TV performances. Organizer of annual "fasting-meditation peace walks" (1981-1984). Co-editor health magazine. Worldwide lecturing a.o. Europe, USA, Caribbean, Dubai, China. Stayed one year in Japan (teaching Japanese Zen-meditation), one year in HongKong (1990). Founded Centre for Spirituality and Ecology there. Married Mei Yu, a talented academic (1992 The Hague,  MA regional development/ epidemiology).   Director of School for Natural Medicine (1992-1996).   Initiated and developed, together with his wife, a  Spa Centre in 5 star hotel on Madeira, Portugal. Worked, again with his wife, half a year in hospital for the poor in Curitiba, Brazil (1998), including a hypertension project, in collaboration with WHO Healthy Cities Project. Founder of "Earth Care", a holistic educational eco-project. Director of Eco-Health Holidays. Author of (spiritual) poetry ("Omni-verses") and other (educational) books. Openened Center for Spirituality, Health, Education and Ecology (1998). Wrote handbook holistic health - Flow System Therapy - a breakthrough in medical theory and practice (1999).  Published some 12 books and numerous articles on various topics for free in the internet (The Great Learning) (2000). Initiator "PilgrimCare", a free pain treatment project for pilgrims on the Santiago de Compostela pilgrim route (Spain, 2004). As senior teacher lecturing in Santa Monica and Hollywood (USA). Interreligious Peace project, based on "The Eternal Feminine". Study trip Celtic Culture (2006, Ireland). Has found his life-mission with the Healing the Planet eco-project.  

 

Terug

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org

Latest updating: 01/15/18