Vital World

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. Carrière perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

 

STAP 3: STRAATGEZONDHEIDSTEAMS

Gezondheid is iets dat je met elkaar deelt

1. De derde stap is het zoveel mogelijk verspreiden van het gratis Persoonlijke Gezondheidsplan in de wijk. Dit gebeurt door het houden van lezingen en introducties, naast het verspreiden van posters en folders en de 10x10 e-mail promotie bijvoorbeeld. Wij doen dit werk met het doel dat mensen zoveel mogelijk hun gezondheid in eigen hand gaan nemen. Zelf- en wederzijdse hulp staan hierbij centraal. Deze opzet heeft alleen kans van slagen wanneer mensen het nut van onderlinge samenwerking inzien. Daarom propageren wij "de wijk als gemeenschap". Concreet werkt dit het best, wanneer een aantal van de meest belanghebbenden een werkgroep vormt, die de basis legt voor verdere uitbreiding c.q. die het VITALWORLD project organisatorisch ondersteunen. De eerste activiteiten omvatten het organiseren van een introductielezing en als vervolg daarop eens in de zoveel tijd de WijkGroepsconsulten. Dit zijn open bijeenkomsten voor een ieder, in het bijzonder degenen die met het Persoonlijke Gezondheidsplan bezig zijn. Ze bestaan uit een korte lezing, met vervolgens de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Het accent daarbij ligt niet zozeer op klachten en ziekten, maar op de vraag hoe je je gezondheid (nog meer) kunt verbeteren, het delen van je ervaringen die je met het Persoonlijke Gezondheidsplan opdoet en de problemen die je daarbij ondervindt. Door het accent op gezondheid ipv ziekte te leggen, krijgen de bijeenkomsten een stimulerende, positieve sfeer. Het is uniek om je ervaringen te delen met mensen, die eenzelfde instelling hebben c.q. in hetzelfde proces zitten. Wat op zijn beurt bijdraagt tot onderlinge verstandhouding, begrip en - indien nodig - daadwerkelijke hulp. Het kan de motor zijn tot het ontwikkelen van verdere initiatieven.

2. Vanaf het moment, dat je gezondheid centraal stelt - de positieve benadering - wordt het "infectieus". Waarbij je moet bedenken, dat de zorg niet ophoudt bij de individuele gezondheid, maar ook die van de gemeenschap omvat. Het bekende motto moet dus worden uitgebreid: "Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde gemeenschap". Zelfhulp is hierbij de hoeksteen. Vandaar mijn voorstel aan iedereen om eerst het Persoonlijke Gezondheidsplan te doen. Dit wordt ondersteund door de reeds genoemde OVC Gezondheidscheck-ups (Stap 2). Sommigen willen meer weten en gaan het boekje "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit"* bestuderen, hetgeen eveneens op het net staat. Op basis hiervan kun je vervolgens samenwerking met anderen zoeken, bij voorkeur met mensen uit je eigen wijk. Zelf- en wederzijdse hulp kan worden uitgebreid. Vroeger of later kan er dan een studiegroep gevormd worden, dit met het doel om het Stroomsysteem op een meer constente en georganiseerde manier te bestuderen.

* Voor degenen die de Engelse taal machtig zijn is er het uitgebreide handboek "Flow System Therapy" met zijn 200 verschillende zelfhulpmethoden. Zie (Step 2).

3. Onze benadering is gericht op het ontmoeten van personen en groepen, die gemotiveerd zijn om zich in te zetten in straat, buurt- en wijkactiviteiten. Een aantal van hen zullen al met gezondheid bezig zijn. Je zult dit zeker herkennen. Alternatieve methoden zijn razend populair tegenwoordig. In iedere buurt zijn wel mensen, die bepaalde cursussen hebben gedaan of/en die hun expertise met anderen delen. Denk aan voetzoolreflexmassage, shiatsu, voedingsadviezen, kruidentherapie, aromatherapie etc. etc. Het probleem is, dat wanneer het maar even "ernst wordt", mensen toch weer terug (moeten) vallen op de reguliere gezondheidszorg. Daar worden zij geconfronteerd met "schadelijke bijwerkingen", zoals doctoren die weigeren samen te werken met de alternatieve therapie, de bijwerkingen van "geneesmiddelen" en extra kosten die niet door de zorgverzekeraar worden gedekt. Plotseling word je je pijnlijk bewust van het feit, dat de structuur van de gezondheidszorg niet (of maar ten dele) tegemoetkomt aan de werkelijke behoeften.

4. Bovenstaande is de oorzaak van het feit, dat wij onze individuele verworvenheden moeten gaan uitbreiden naar de structuur van de bestaande gezondheidszorg. Met vele miljoenen consultaties ieder jaar heeft de alternatieve geneeskunde bewezen volwassen te zijn. Het is tijd, dat zij niet alleen "erkend" wordt, maar dat zij haar legitieme plaats gaat innemen. Een plaats die zij altijd heeft gehad, totdat slechts ongeveer 150 jaar geleden de "reguliere geneeskunde" het overnam. De voertuigen tot deze meest fundamentele transformatie zijn de mensen zelf, zij die door eigen ervaring wijs geworden zijn. De mensen zelf moeten gezondheid weer in eigen hand gaan nemen. VITALWORLD knoopt dus aan bij de locale gemeenschappen: personen, gezinnen, straten, buurten, wijken, gemeenten en zo verder. Wij reiken je de hand bij het opzetten van de basisstructuur. Het doel is het vestigen van een VITALE STRAAT, een VITALE BUURT, een VITAAL DORP, een VITALE STAD en zo verder naar een VITALE NATIE en een VITALE WERELD.

Wij willen "een VITAAL APELDOORN", een "VITAAL UTRECHT", een "VITAAL AMSTERDAM" en "een
VITAAL NEDERLAND". Samen met de andere initiativen op ons continent streven we naar "een
VITAAL EUROPA".  Parallel hieraan kunnen mensen op andere continenten werken aan een 
"een VITAAL INDIA", "een VITAAL CANADA" of "een VITAAL AFRIKA".......

5. Speciale „Straatgezondheidsteams" kunnen worden opgericht. Dit zijn informele groepen van mensen, die zich aan de studie van Zelfhulp wijden. Dit kunnen regelmatige huisbijeenkomsten zijn (c.q. in buurthuizen), waarin studie, uitwisseling van informatie en ervaringen, aanmoediging, het uitproberen van nieuwe benaderingen, wederzijdse ondersteuning en betrokkenheid in concrete situaties worden beoefend. Het Team kan het bovendien op zich nemen om gezondheid en Zelfhulp bij de overige bewoners van de straat te bevorderen. Folders, "huisbezoek" en bijeenkomsten kunnen kractige middelen zijn om de boodschap over te brengen. Er kan op een gegeven moment een Zelfhulpcentrum opgezet worden. Wanneer door inzet en toewijding iedereen in de straat het belang van Zelfhulp onderschrijft, kan de straat zich "Vitale Straat" noemen. Verwante activiteiten zullen dan zeker ontluiken, zoals feesten, een straatschoonmaakdag, distributiekringen voor gezonde voeding, het vieren van de geboorte van een nieuwe straatgenoot(e) etc. Vroeger of later heeft het Straatgezondheidsteam een professionele werker nodig als team leider(ster). De groep kan dan een van zijn mensen naar voren schuiven als candidaat voor "Basisgezondheidsconsulent" (Stap 4).  

Aanmoediging

6. We bieden een introductieprogramma aan, waarvoor we graag naar je dorp of stad komen. Het bestaat uit 1. Inleiding in het Stroomsysteem(het Persoonlijke Gezondheidsprogramma (lezing met V&A) 2. Groepsconsult met V&A over alle relevante medische problemen/onderwerpen 3. Inleiding in de Chinese Guashatherapie met demonstratie 4) Individuele check-ups en behandeling 5) Lezing over de Emotionele zelf-integratie 6) Delen cq uitwisseling, inclusief de praktijk van het opzetten van Zelfhulp in je eigen buurt. Dit is echter alleen een voorstel. In de praktijk kun je kiezen voor die onderdelen, die je het meest interesseren!      

10x10 Promotie

7. Onze VITALWORLD is voor en van de mensen. Het is de ontbrekende schakel in de reguliere gezondheidszorg, een zorg die geheel door professionals wordt beheerst. Echter, zoals we hebben gezien, ligt 60-70% van onze gezondheidheid in onze eigen hand - Zelfhulp - iets wat niemand voor je kan of wil doen. Om succes te hebben is het gezamelijk de handen ineenslaan beslissend. Voor dit doel heeft de 10x10 promotie bewezen zowel eenvoudig als doeltreffend te zijn. Je geeft hierbij het adres van onze website: www.vitalworld.org door aan tien vrienden, buren, collega's etc. met het verzoek of zij op hun beurt het willen doorgeven aan tien anderen, die op hun beurt het doorgeven....die het weer....  

Open brief
Belangrijk!

8. U kunt ook een brief rondsturen (al of niet voorzien van Uw eigen commentaar). Hier is een voorbeeld.

Terug

Last update: 03/19/06

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org