Vital World

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. CarriŤre perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

Een Nieuwe (Wereld) Gezondheidszorg

Manifest

 

De 3 Echelons van Zelfhulp,
Holistische & Technologische Geneeskunde

Het meest veelbelovende, gezonde, effectieve,
low-cost systeem ooit ontworpen

door Han M.Stiekema, arts

1. De 7 criteria van een gezonde Gezondheidszorg: effectief optimaliseren van gezondheid, genezing van vele aandoeningen, een gezondheidszorg dicht bij de mensen, grotendeels natuurlijk, zonder schadelijke neveneffecten, een genot voor iedereen die erin werkt in en met zulke lage kosten, dat iedereen, met inbegrip van de armsten, er optimaal van kunnen profiteren. WHC is onderdeel van vitalworld.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tegenwoordig floreert de alternatieve, complementaire en holistische geneeskunde. Het aantal consulten alleen al in Nederland loopt in de miljoenen per jaar. Op het moment van schrijven geven 37% van alle Amerikanen de voorkeur aan kruiden in plaats van allopathische geneesmiddelen. De aangeboden cursussen - bijv. in natuurlijke geneeskunde, homeopathie en acupunctuur - zijn talrijk, zowel voor artsen, therapeuten als leken. Vele tijdschriften publiceren continu artikelen over een gezonde levensstijl, fytotherapeutica, gezond koken en zelf-behandeling van eenvoudige aandoeningen. Zelfs universiteiten doen onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve technieken en methoden. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden een beperkt aantal alternatieve methoden in hun pakket aan. Gezonde voeding-, reformwinkels en drogisterijen, die gezonde voeding en natuurlijke remedies verkopen, doen goede zaken.

Spiraal van Degeneratie
Van slecht naar slechter

3. De mensheid verkeert in een diepe crisis. Sta mij daarom toe direct „to the point“ te gaan. De dagelijkse praktijk geeft een nogal somber beeld over het functioneren van de westerse gezondheidszorg. Alleen die ziekten die een (grote) winst beloven zijn deel van de diagnostische systemen. Aandoeningen die niet "behandeld" kunnen worden door technologische „oplossingen“ bestaan gewoon niet. Wetenschappelijk onderzoek is alleen voor die ziekten die toekomstige winst beloven. Ze moeten geschikt zijn voor farmaceutische, chirurgische en bestralingstherapie. Het is dus niet zo dat de gezondheidszorg er is voor het volk, maar de mensen zijn er voor de (winstmakende) gezondheidszorg. Een direct gevolg is dat vroege stadia van ziekte geen deel uitmaken van het systeem. In feite, hoe meer chronische ziekte, hoe meer winst. Een terminale gezondheidszorg die terminale patiŽnten creeert. Een tweede gevolg is dat onze "gezondheidszorg" niet geÔnteresseerd is in echte genezing. Door het onderdrukken van symptomen zijn de pathologische processen en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen op geen enkele wijze onderdeel van de therapie. Dus, terwijl men "behandeld" wordt, neemt het chronische karakter van de ziekte toe. Terwijl de patiŽnt denkt „dat hij/zij beter wordt“, is het tegendeel het geval. Voor de medische wereld is dit geen reden tot zorg. Integendeel, voor zijn voortbestaan is het afhankelijk van een constante "levering" van chronisch zieken. Hoe ernstiger de ziekte hoe hoger het rendement van farma, chirurgie en bestraling (diagnostiek en therapie). Onder de oppervlakte van een zeer indrukwekkende technologische geneeskunde neemt de degeneratie van de mensheid - juist vanwege die moderne geneeskunde - met rasse schreden toe. Uiteraard zal een symptomatische benadering van de zieke gezondheidszorg het probleem niet oplossen. Slechts een therapie die de wortels aanpakt, kan het tij keren.

De kritiek geuit in dit Manifest geldt uitsluitend het systeem en niet de mensen
die met grote toewijding zich inzetten voor het welzijn van de medemens

4. Ondanks deze ontwikkeling hebben "alternatieve geneeswijzen" nog steeds geen invloed op de structuur van de gezondheidszorg. De volksgezondheid wordt nog steeds gedomineerd door de reguliere geneeskunde. De keuzes van de mensen worden nog steeds uitsluitend op individuele basis gemaakt. Het is geen afspiegeling van de werkelijke situatie meer. Spoedig zal een belangrijke structurele aanpassing gemaakt moeten worden. Is het bijv. niet een steeds verontrustender feit, dat mensen, die echt op zoek zijn naar de gezondheid, nog steeds gedwongen worden om hun maandelijkse premies te betalen voor een systeem, dat zij niet meer willen? Die mensen hebben hun maandelijkse kosten voor een gezonde levensstijl plus die van kosten van de consulten voor alternatieve genezers. Dat is een straf in plaats van een aanmoediging. Reguliere geneeskunde bevordert immers niet de gezondheid, maar wacht tot de ziekte chronisch geworden is, zodat de patiŽnt past in de vooraf vastgestelde diagnostische schema‘s. Dit "terminale" systeem is niets anders dan de ingang van farmacologische, chirurgische en radiologische behandeling van symptomen. De definitie van de gezondheid door de WHO, als "het welzijn lichamelijk, geestelijk en sociaal", spiegelt niet de werkelijkheid. In de praktijk is "welzijn" (doelbewust) gedegradeerd tot „gezondheid als de afwezigheid van symptomen“.

5. Het probleem is "eenvoudig" en gaat terug op ťťn enkele oorzaak. Het is vanwege het feit, dat ongeveer 150 jaar geleden - begin van de cellulaire, technologische geneeskunde – een zeer jonge tak – de geneeskunde verschoof naar de behandeling van symptomen in plaats van bevordering van de gezondheid. En zo is het nog. De zogenaamde "gezondheidszorg", is geen zorg voor de gezondheid, maar een systeem voor het behandelen, lees onderdrukken van symptomen. Het is een van de belangrijkste medische dwalingen van tegenwoordig. Een systeem dat gebaseerd is op het onderdrukken van de symptomen, profiteert van de ziekte in plaats van het bevorderen van echt welzijn van de mensen.

6. Wat is hard nodig is een gezondheids-, in plaats van een ziekte-gerichte geneeskunde. Er wordt gezegd dat de voormalige directeur van de WHO, Robert Muller, de verschillende systemen van de traditionele geneeskunde in staat achtte om ongeveer 60-70% van alle 'beschaving' gerelateerde ziekten te voorkomen, te verbeteren en te genezen. Dit wordt bevestigd door de ervaring van talloze artsen en onderzoekers in vele landen. Dr. Bernard Levin, specialist van de MD Anderson Cancer Center in Houston, Verenigde Staten - zegt dat 65-85% van alle kankers kunnen worden voorkomen door veranderingen in levensstijl - is slechts een van hen. Zoals in mijn 44 jarige praktijk, nemen de meeste van deze artsen de gezondheid als uitgangspunt. Met gezondheid als het centrale thema, verandert alles op slag. Het geheel van lichaam en geest blijkt een zelfsturend systeem, gericht op overleven. Een eenvoudig voorbeeld: de zelf-genezing van een wond. We zijn een geÔntegreerd geheel, waarin alles met elkaar verbonden is. Cruciaal voor het voortbestaan is het nodig dat optimale vitaliteit geintegreerd is in de natuurlijke, sociale en culturele context. Symptomen zijn (zeer) vaak geen uiting van een "afwijking", maar eerder het zichtbare deel van de strategische, natuurlijke, genezende kracht van het lichaam. In plaats van ze te isoleren, wordt de oplossing voor bijna alle problemen gevonden door ze te plaatsen in hun betekenisvolle context.

We hebben een geÔntegreerde gezondheidszorg nodig

7. Op basis van de principes en de praktijk van het Stroomsysteem, is een totaal nieuwe en krachtige visie op een Nieuwe Gezondheidszorg ontwikkeld. Het bestaat uit drie concentrische lagen of echelons. De binnenste cirkel omvat Zelfhulp. Het is het fundament. Omdat gezondheid alleen kan worden bereikt door een gezonde levensstijl - die geen dokter voor je kan doen - en bovendien 60% van alle aandoeningen daardoor kunnen worden voorkomen, verbeterd of genezen, kan het niet anders zijn dan dat Zelfhulp de basis van de Nieuwe Gezondheidszorg is. Het bevat alles wat een individu kan doen om zijn/haar eigen gezondheid te optimaliseren. Samen met andere benaderingen - denk aan de Chinese blote voeten dokters van destijds of westerse body-mind therapie etc. – kan het Stroomsysteem als een context, een referentie en praktische gids dienen. Zelfhulp moet deel uitmaken van ieders ervaring en kunde. Het kan worden geleerd aan kinderen op zeer jonge leeftijd. In de gemeenschap kan het hťt model voor zelfredzaamheid en wederzijdse hulp worden. Het omvat gezondheidsstrategieŽn, die op het meest basale niveau uitgevoerd kunnen worden, zoals gezondheidsbevordering, onderwijs, preventie en therapie. Ons model is getest zowel in ontwikkelde alsook in ontwikkelingslanden, onder de rijken, en de armen (1998 BraziliŽ). In beide gevallen werd het met enthousiasme ontvangen. We hebben daarom besloten om Basis Gezondheids Consulenten te trainen, leden van de gemeenschap, die na een korte opleiding in het Stroomsysteem, in staat zullen zijn om Zelfhulp wereldwijd te initiŽren, te ontwikkelen en optimaliseren als het fundament van de Nieuwe Gezondheidszorg.

We zijn ons bewust van en waarderen de voordelen van de reguliere geneeskunde in gebieden waar het echt nodig is.
Zie de tekst hieronder.

8. Indien Zelfhulp niet voldoende blijkt te zijn, als de problemen te ingewikkeld blijken te zijn, dan wordt een patiŽnt doorgestuurd naar de tweede concentrische laag, die van de Holistische Geneeskunde. De term "alternatieve geneeskunde" kunnen we beter laten vallen, want Holistische Geneeskunde heeft een eigen traditie - in feite was het de hoofdstroom van de geneeskunde sinds 2000 jaar waarin zij met succes die ziekten die tegenwoordig de meeste problemen veroorzaken, behandelde. Het omvat alle methoden en technieken, die de natuurlijke weerstand, inherent-genezende kracht bevorderen en het lijkt maar al te logisch, dat wanneer het zelfgenezend vermogen van de patiŽnt -. zijn eigen immuunsysteem. - nog intact is en geactiveerd kan worden, dat dit dus het volgende systeem van keuze moet zijn. Dit tweede echelon wordt uitsluitend bezet door professionals, die tot nu toe werken als "alternatieve, complementaire en holistische" artsen, huisartsen, therapeuten, diŽtisten, fysiotherapeuten en psychologen. Een uitgebreid Stroomsysteem kann heel goed als basis dienen, aangevuld met biologische methoden zoals natuurlijke, (biologische) geneeskunde, homeopathie, traditionele Chinese geneeskunde, orthomoleculair, fytotherapie, chiropraxie, neuraaltherapie, fysiotherapie, eenvoudige psychotherapie etc.

9. In de meeste gevallen wordt verbetering van gezondheid, genezing en optimale vitaliteit bereikt. Dit echelon - Holistische Geneeskunde - beslaat 30-40% van de totale dienstverlening van de Nieuwe Gezondheidszorg. Als dit desondanks onvoldoende blijkt te zijn, dient de Technologische (Reguliere) Geneeskunde als een laatste redmiddel. Als een complementaire (...) en in noodsituaties - "terminale" – aanpak, heeft het alle mogelijkheden tot zijn beschikking tot repareren of compenseren van (overmatige) schade, maakt hij het leven draaglijk voor degenen die grote pijn lijden, het behandelen van zeldzame of moeilijke chronische ziekten, rehabilitatie, het vinden van farmacologische, chirurgische en radiologische oplossingen waar anderen falen en het redden van het leven van een patiŽnt, iets waar Technologische Geneeskunde in gespecialiseerd is en wat niet door anderen gedaan kann worden. In onze nieuwe Gezondheidszorg, waar het merendeel van het werk wordt gedaan in de eerste twee echelons, is het volume (van de Reguliere Geneeskunde) een laatste 20-30% van het totale zorgpakket. Op deze manier geeft herordening van de gezondheidszorg voordelen die direct zichtbaar zijn. Alle ingredienten noodzakelijk voor het in gang zetten van het proces zijn op dit moment beschikbaar. Laten we dus de uitdaging aangaan!

Deze geÔntegreerde aanpak komt overeen met de vijf beginselen van het Handvest voor Gezondheidsbevordering van de WHO, zoals vastgelegd in Ottawa in 1986: "Het opbouwen een gezond openbaar beleid; het creŽren van een optimaal klimaat; het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden; het versterken van aktie in de gemeenschap en het restruktureren van de gezondheidszorg".

10. We gaan nog een stap verder. Omdat "alternatieve" geneeskunde de keuze is van MILJOENEN MENSEN, hebben de laatsten het recht daarop dat Zelfzorg, Holistische en Technologische Geneeskunde op gelijke voet staan. Het kan niet zo zijn dat de hele geneeskunde uitsluitend wordt gedomineerd door de Technologische Geneeskunde. Geneeskunde is een inclusieve discipline met de nadruk op zelfbewustzijn, zelf-ervaring, traditie, natuurlijke geneeskunde, integrale aanpak, de prioriteit van genezing en wetenschap. Ik durf te zeggen dat Zelfzorg de belangrijkste van de drie is. Iedere burger heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de gezondheid. Het kan worden geÔllustreerd door het subsidiariteitsbeginsel. Dit principe geldt niet alleen voor de structuur van de samenleving (zie mijn boek "Origin" 3, GemeenschapsDemocratie hfdst. 44), maar ook voor de gezondheid. "Wat je voor jezelf kunt doen, moet je doen'. Echter, de meeste mensen zijn hier nog steeds onwetend over. Het is het gebrek aan onderwijs dat voor de enorme kloof verantwoordelijk is. Het betekent dat niet alleen de Zelfzorg en haar organisaties (waarvan er velen zijn) zwaar gesubsidieerd moeten worden, maar ook het gezondheidsonderwijs, om te beginnen met de basisschool tot de middelbare school, de media, particuliere organisaties en de universiteiten. Wat we vandaag zien (in de EU) is dat "alternatieve" therapeuten een graad in "basis (reguliere) geneeskunde" moeten hebben. Dit is een redelijke eis. Net zo redelijk is - omdat miljoenen mensen het vragen - dat huisartsen verplicht worden een basis holistische geneeskunde opleiding te volgen*. Tegenwoordig hebben veel huisartsen genoeg van "voorschrijf jongens/meisjes" van „genees“middelen te zijn. Ze zijn echter met handen en voeten gebonden aan de bureaucratie en de opgelegde regelgeving. Velen zouden uit het systeem willen stappen als ze de kans kregen. De oplossing is solidair te zijn met de mensen en hun verlangens. Met betrekking tot hun „nascholing“ zou de faculteit 'Health Sciences' (Universiteit van Maastricht, NL) een curriculum voor hen kunnen ontwikkelen. Extra hulp kan worden geboden door Duitse instellingen (Erfahrungsheilkunde, Paracelsus Schulen). Ook de AIM is een curriculum begonnen. Net als in de reguliere sector, moet de holistische geneeskunde zijn eigen systeem van erkenning en kwaliteitscontrole van erkende artsen en therapeuten ontwikkelen. De rechtmatige plaats van de Biologische/Holistische/Integrale Geneeskunde impliceert ook een gelijk aandeel in het wetenschappelijk onderzoek, subsidies en sponsoring. Steeds weer hoor je "de regulieren" zeggen: "wat is het wetenschappelijk bewijs?“ 'Dit is totaal hypocriet t.o.v. regulier onderzoek, dat wordt overspoeld met geld, terwijl de "alternatieven" op een houtje moeten bijten. Last but not least stellen wij onze expertise ter beschikking aan gezondheidsorganisaties, de WHO, de VN, de verschillende overheden, verzekeraars, (alternatieve) gezondheidszorg, bedrijven, NGO's, burgerinitiatieven, denktanks en anderen.

* Dit houdt onder meer in: Pischinger's "BasisSysteem", Capillairpathologie, Regulatietherapie, Stroomsysteemtherapie, de Holistisch-Dynamische Pathologie ("Homotoxicologie vlg. Dr. H.H.Reckeweg), terwijl de minimale eisen voor praktijkgerichte vaardigheden moeten omvatten: voeding, darm- en lichaamsreiniging (detox) en immuun-therapie (bijv. Chinese Guasha). Een overzicht van de laatsten wordt geleverd door ons Persoonlijke Gezondheidsplan (PHP) in 10 stappen.

MESS
Multi-Etiologisch Sumtotal Syndroom
Uittreksel

11. Het is hier dat een grove denkfout gemaakt wordt. Ten eerste zijn ziekten (bijna) nooit mono-causaal, maar multi-causaal. Voorbeeld: DE oorzaak van ME, migraine, een hartaanval of kanker bestaat niet. Er zijn altijd meerdere factoren aanwezig: Gezamelijk, gelijktijdig, ononderbroken en over een langere tijdsperiode. Het tweede punt is dat we die oorzakelijke factoren waar iedereen min of meer aan blootgesteld is al kennen. Deze omvatten: IndustriŽle landbouw en dito voedsel, ongezonde voeding en eetgewoonten, te weinig drinken, gebrek aan lichaamsbeweging, onze giftige omgeving, het amalgaam syndroom, iatrogene factoren (bijwerkingen), elektromagnetische straling (EMF) (computer, smartphone, wifi), de digitale verslaving en last but not least de stress, de druk, de overkill aan indrukken en "informatie", de gevaren van de werkplek, de onzekerheden, de angst, zinloosheid en eenzaamheid, om er maar een paar te noemen.

12. Deze ziekteverwekkende factoren beinvloeden iedereen voortdurend en tegelijkertijd. Het is een veelvoudige etiologie - een "causaal moeras" -. waar niemand aan ontsnappen kan. Iedereen is er dag en nacht aan blootgesteld; het etiologische complex heeft een onbetwist, continu effect op lichaam en geest. Bijv. iedereen neemt per dag minstens enkele tienduizenden verschillende chemische stoffen op, (waarvan nog niet 1% is onderzocht op schadelijkheid. PS Terwijl kruiden worden behandeld als groot gevaar voor de volksgezondheid!), iedereen leeft in een permanente electro-soep van de meest uiteenlopende types straling. "Iedereen heeft stress", de meeste hebben amalgaam in de mond en neemt regelmatig drugs (alcohol). Diezelfde meerderheid leeft ongezond met slechte voeding, met te weinig drinken, een overmaat van stimulerende middelen en gebrek aan lichaamsbeweging. Deze "Sumtotal" van etiologische factoren reageert in het lichaam door bijv. accumulatie, interactie, synergie, antagonisme en facilitatie. De mate van schadelijkheid is afhankelijk van 1. de kwetsbaarheid van de betrokkene (ongeboren baby's, kinderen en ouderen), 2. de aard van de schadelijke invloed (electro-smog, toxinen), 3. de individuele biografie (het effect heeft voornamelijk zijn uitwerking op iemands "zwakke plekken"). Het synergistische effect van de verschillende invloeden is vaak het gevolg van het gecombineerde effect van antibiotica, pesticiden en additieven in de voeding, roken, 70,000! verschillende chemische stoffen in ons huis, draadloze electronische netwerken, de CO en benzeen uit onze auto, kwikvergiftiging uit amalgaam etc.etc. alles samen in „een pot“, reden genoeg om alle zogenaamde „veilige“, maximale doseringen van enkele stoffen/factoren in twijfel te trekken. Ze zijn - al dan niet opzettelijk - boerenbedrog. De cijfers zijn inderdaad verwoestend: ondanks alle "beschermende maatregelen" verslechtert onze gezondheid met de dag.

* MESS wordt uitgebreid tijdens de cursussen en trainingen MeiMei's besproken.

Een voorbeeld uit "duizenden"
De zogenaamde "Mild Cognitive Impairment"

13. Het betreft een aandoening waarbij cognitieve functies - geheugen, concentratie - afnemen zonder (reeds) een dementie te zijn. Onderzoekingen wijzen uit dat 15% van de bevolking er aan lijdt. Het begint met het plakken van een etiket. In dit geval "MCI". Deze diagnose wordt uitsluitend gesteld op basis van symptomen. Het is een beschrijving in plaats van een diagnose. Eigenlijk is een soort "wachtwoord" naar een vooraf vastgelegde reeks stappen. Eerst wordt de neurologische (hersen) functie onderzocht, meestal met behulp van een MRI. Ten tweede worden de dagelijkse activiteiten gescreend zoals huiswerk, boekhouding, contact met anderen. Andere somatische en psychiatrische stoornissen worden uitgesloten. Mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen wordt gescreend. Dit wordt aangevuld met laboratoriumtests bijvoorbeeld Hb, BSE, vitaminen, lever- en nierfunctie. De behandeling bestaat uit psychologische ondersteuning en eenvoudige fysieke activiteiten. Het verloop van de ziekte wordt „bewaakt“. Daarom dienen de patiŽnt, de familie en de arts een goede samenwerking te hebben (sic). Dit is het. Het is typisch een reguliere, reductionistische benadering, waarbij de patiŽnt wordt gereduceerd tot een paar fysieke en psychologische tests. Vanuit het standpunt van MESS is dit een armzalige procedure. Vanuit het holistisch inzicht dat alles met alles verbonden is, omvat het onderzoek van de patiŽnt een uitgebreide anamnese, om te beginnen met de ouders, zwangerschap, geboorte en het latere leven, waarbij elk detail even relevant is. Dit wordt gevolgd door een even gedetailleerde anamnese van basisstofwisselingsfuncties, in ons geval "Stroomsysteemtherapie": voeding, spijsvertering, bloedsomloop, cel-functies, detoxificatie en eliminatie. Een overzicht van de levensstijl van de patiŽnt is van vitaal belang. Onderzoek omvat het hele lichaam met nadruk op humoraal-pathologie, bijvoorbeeld bindweefsel, haarvaten. gezicht, ogen, tong, nagels en buik. De interpretatie van de bevindingen wordt getoetst aan de homotoxicologie (dynamische pathologie vlg Dr. H.H.Reckeweg). Een psychologische screening: (stress, depressie, burn-out, verslavingen, emotionele balans, eenzaamheid, relaties, werk) is even belangrijk. Last but not least wordt een milieubeoordeling gemaakt, zoals blootstelling aan giftige stoffen en electro-magnetische straling (blootstelling aan computer, smart-phone, dect-telefoons en wifi, telefoonmasten in de buurt). Het is absoluut verwerpelijk dat deze laatste factoren (bewust) buiten de reguliere diagnose gehouden worden, dit is vooral van belang in gevallen waar de hersenfunctie een grote rol speelt. Het voordeel van de holistische benadering is duidelijk. Het therapeutisch perspectief is verreweg groter dan dat van de reguliere benadering. Dat betekent niet dat we een MRI of laboratoriumtests verwerpen, bijvoorbeeld. Het is gewoon een kwestie van volgorde. We beginnen met de gehele persoon, terwijl de aandacht vervolgens op de specifieke factoren gericht wordt. De resultaten zijn overeenkomstig. Naar schatting 30-60% van alle chronische aandoeningen kan worden verbeterd c.q. genezen door Holistisch/Integrale Geneeskunde. Dat in geval van twijfel we de patiŽnt doorverwijzen naar de Technologische Geneeskunde spreekt voor zich.

Integrale Gezondheidszorg: Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde

14. De huidige gezondheidszorg is een goed voorbeeld van een ontspoord Stroomsysteem. In plaats van dat onze inbreng - de verzekeringspremie - een investering is in onze eigen gezondheid (input), is het eerder een subsidie voor het bestaande medische systeem (accumulatie). De ironie is nu, dat hoe meer we betalen, hoe zieker we worden. De premies gaan de hele tijd omhoog, terwijl er geen echte genezing wordt bereikt. Vandaar dat zonder herziening van de geldstroom we niet in staat zullen zijn om een noodzakelijke verandering tot stand te brengen. Laten we eerst eens kijken naar de voordelen voor de gezondheid van het bestaande systeem. Je gaat naar je arts met een paar kleine klachten, hoofdpijn enz. Na kort onderzoek geeft hij/zij je een pijnstiller. Gezondheidsvoordeel? Zero. Of je bezoekt hem/haar met bijv. een veel voorkomende ontstekingsziekte: bronchitis. Hij geeft je antibiotica. Gezondheids-voordeel? Zero. Of je bezoekt hem/haar met bijv. de symptomen van een chronische stoornis: hypertensie. Hij/zij zal je een anti-hypertensie middel geven. Gezondheidsvoordeel? Zero. In geen van deze gevallen is je gezondheid verbeterd, op geen enkele manier. Omdat de behandeling van veel voorkomende klachten, ontstekingen en chronische aandoeningen de grootste bulk van de medische diensten vormen, is het algehele gezondheidseffect van het bestaande systeem ..... (praktisch) zero.

15. Deze - schokkende - bevinding heeft geleid tot de volgende conclusie. Ervan uitgaande, dat 40% van de gezondheidszorg (realistisch) in onze eigen handen ligt, gaat het overeenkomstige bedrag aan geld: 30-40 cent van iedere euro naar Zelfhulp. Dertig cent naar de Holistische Geneeskunde, terwijl de resterende 30 cent wordt besteed aan noodgevallen. De eerste 30-40% gaat naar de lokale democratisch gekozen Zelfhulp deelraad. De premies die we betalen voor de Holistische Geneeskunde - de 30% - wordt op onze eigen bankrekening gezet. Het zijn investeringen in onze eigen gezondheid. Terwijl we dit geld niet kunnen onttrekken zolang we gezond zijn, is de rente voor onszelf. Hoe gezonder wij leven, hoe meer financiŽle voordelen, een zeldzaam voorbeeld van een gezonde accumulatie (...).Het doel is onszelf te ondersteunen in tijden, waarin we nodig hebben. Zo wordt de Holistische Geneeskunde door onszelf gefinancierd. Als er hoge persoonlijke gezondheids-gerelateerde kosten zijn, meer dan de normale kosten van levensonderhoud, hebben wij het recht om dit geld van onze rekening af te halen.

16. De rol van de toekomstige verzekeringsmaatschappij, een organisatie die wordt gerund uitsluitend door de mensen zelf, zal slechts een faciliterende zijn, een die alleen de kosten van hun diensten en administratie berekent. Het hebben van Zelfhulp en de Holistische Geneeskunde als "buffers" - 70% van alle gevallen worden door hen „uitgezeefd“ - zal het geld dat voor de Reguliere Geneeskunde beschikbaar is, dramatisch afnemen. Terwijl tegenwoordig onze hele geld wordt besteed voor "terminale" zorg, blijft in de toekomst voor hen slechts 20-30% over. In individuele gevallen echter, bij de financiŽle gevolgen van een ongeval, een terminale ziekte of revalidatie kunnen de kosten nog steeds vrij hoog zijn. Echter, omdat deze gevallen veel zeldzamer zijn geworden, is de hierboven genoemde 30% van onze totale uitgaven voor Technologische Geneeskunde realistisch, op voorwaarde dat de mensen zich engageren voor Zelfhulp en Holistische Geneeskunde*. Grootschalig onderwijs moet het gat opvullen. De premie noodzakelijk voor het dekken van deze laatstgenoemde risico‘s wordt ondergebracht bij de bestaande ongevallenverzekeringen. Desgewenst kan een deel van de ouderdomsverzekering eveneens worden benut, dit omdat de meeste noodsituaties daarmee verband houden. De meeste ouderen zijn de laatste tien jaar van hun leven ziek….

* Wat in het bijzonder van cruciaal belang is in een "vergrijzende samenleving". Alleen de gecombineerde inspanningen van Zelfhulp en Holistische Geneeskunde kunnen zorg dragen voor een optimale gezondheid cq regeneratie, iets wat de technologische geneeskunde nooit kan bereiken.

Onderwijs, onderwijs, onderwijs ...

17. Teneinde de Nieuwe Gezondheidszorg te kunnen vestigen, moet de nadruk worden gelegd op gezondheidsonderwijs. De basis is Zelfhulp. Met de hulp van het Stroomsysteem en de medische systeemtheorie kunnen onderwijssystemen op alle leerniveaus - van basisscholen tot universiteiten - gemakkelijk worden ingevoerd. Tegelijkertijd moet het volwassenenonderwijs zonder vertraging van start gaan. Samenwerking met bestaande initiatieven is natuurlijk aan te bevelen. Bovendien kunnen internationale organisaties, overheden en lokale overheden veel van onze expertise profiteren. Onze aanpak geeft niet alleen een meerwaarde aan het bestaande gezondheidssysteem, maar kan tevens een krachtige vernieuwingsimpuls zijn, zoals dit in toenemende mate door nationaal en internationaal beleid benadrukt wordt. Via de Nieuwe Gezondheidszorg worden openbare gezondheidsdiensten efficiŽnter georganiseerd met een aanzienlijke reductie van de kosten. Zowel arme (Brazilie 1998) als rijke landen kunnen er veel baat bij hebben. In tegenstelling tot de commerciŽle, kosten-consumerende, self-serving, op winst gerichte "ziekte-industrie" van vandaag, die zich in toenemende mate verliest in (irrelevante) details, is onze aanpak inclusief, direct, betrouwbaar, transparant en (zeer) effectief.

WHC Manifest: Een Nieuwe (Wereld)
Gezondheidszorg
Te beginnen met Europa

18. Genoeg is genoeg.
De Gezondheidszorg faalt in toenemende mate waar het om het genezen van mensen gaat. Terwijl het de "alternatieve", biologische, natuurlijke, integrale, complementaire vormen van geneeskunde onderdrukt.

Gezien het feit dat deze alternatieve systemen van geneeskunde miljoenen cliŽnten / patiŽnten per jaar aantrekt,

Dat zonder de "alternatieve geneeswijzen" de maatschappij al lang was bezweken onder de last van miljoenen ongeneeslijk chronische patiŽnten,

Het feit dat de 'gewone' geneeskunde er niet in slaagt om de gezondheid daadwerkelijk te bevorderen, veroorzaakt onnodig lijden voor talloze mensen: jongeren, volwassenen en ouderen,

Dat onze "Gezondheidszorg" een "ziekte-industrie" is, in plaats van zich te engageren voor de kwaliteit van leven van de mensen,

Al deze factoren tesamen leiden tot een zieke samenleving waarin optimisme, vitaliteit, geluk en creativiteit steeds meer verdwijnen.

Deze negatieve spiraal van voortschrijdende degeneratie, om niet te spreken van alle stress, vermoeidheid, depressie en burn-out .....

.....deze neerwaartse ontwikkeling kan niet meer getolereerd worden. We hebben daarom besloten een radicale hervorming van onze gezondheidszorg in te leiden, te beginnen met Europa.

We willen dat de mensen zelf beslissen over de organisatie van hun eigen gezondheidszorg. Om dit mogelijk te maken introduceren we een wereldwijd initiatief: het Nieuwe (Wereld) Gezondheidszorg Manifest.

Binnenkort beginnen we aan het verzamelen van steunbetuigingen van mensen in de verschillende Europese landen, gericht op het ondersteunen van een Nieuwe Gezondheidszorg, zoals o.a. beschreven in mijn website www.vitalworld.org en het Handboek "Stroomsysteemtherapie".

Het doel is om landelijke referenda te houden in alle Europese landen over de drie echelons van Zelfhulp, Holistische Geneeskunde en Technologische Geneeskunde als gelijkwaardige pijlers van de Nieuwe Gezondheidszorg.

Dit is onderdeel van een breder initiatief, waarin de Nieuwe Gezondheidszorg zal worden geintroduceerd in wijken, scholen, allerlei organisaties, gezondheidscentra, milieugroepen, bedrijfsgezondheidsorganisaties, universiteiten, politieke partijen en de (internationale) media.

We eisen tevens, dat huisartsen een Basis Holistische Geneeskunde Training volgen en afsluiten, samen met regelmatige follow-ups („nascholing“). Bovendien dient de Holistische Geneeskunde ingang te vinden op universiteiten met een permanent curriculum voor alle medische studenten.

Overtuigd van het enorme potentieel van dit nieuwe Gezondheidszorginitiatief verbinden wij ons hartstochtelijk met het welzijn van alle mensen. Ons doel is niets minder dan een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde gezondheids- zorg in een gezonde samenleving in een gezonde wereld.

Mobiliseer je familie, je vrienden, je collega's, je school, gezondheidcentrum, je club, je kantoor, je straat, de „sociale“ media, de lokale krant, radio / TV
Miljoenen staan op en nemen hun gezondheid terug. Engageer jezelf.
Sluit je aan bij de Beweging!

19. Er zit nog een addertje onder het gras. In de USA CAM – Complementary and Alternative Medicine – is onlangs geintroduceerd, ondersteund door bekende universiteiten (Harvard, Duke, Mayo). Het doel is de “integratie” van reguliere en non-reguliere systemen van preventie, behandeling en rehabilitatie. Op het eerste gezicht lijkt dit een goed initiatief. In het bijzonder de “gelijkwaardige” status en de ingang tot wetenschappelijk onderzoek voor de alternatieve geneeskunde. Het probleem is echter dat Natuurgeneeskunde (bijv.) zich moet onderwerpen aan “evidence-based” wetenschap. Het betekent dat de huidige wetenschap, gebaseerd op kwantitatief onderzoek de standaard is. Ook betekent het dat automatisch de reguliere visie op gezondheid en ziekte domineert: gezondheid als de afwezigheid van symptomen. Ook voor de „Integratieve Geneeskunde“ - het nieuwe woord voor CAM – zal dit de norm zijn. De patient wordt gediagnosticeerd volgens reguliere principes. Precies zoals het nu is. En hier wringt de schoen. De achtergrond is dit: de reguliere sector brokkelt af. Het is bang om zijn dominante positie te verliezen. Om te overleven probeert het op listige manier de alternatieve sector in te lijven. Om de ware bedoelingen te camoefleren smeren zij ons honing om de mond met “gelijkwaardigheid”, “wetenschappelijk” en “integratie”. In werkelijkheid worden wij hun appendix, onze eigen unieke benadering verliezend. Het punt is dat een multi-dimensionaal systeem (Holistische Geneeskunde) nooit deel van de een-dimensionale, reductionistische benadering van het huidige systeem kan zijn. De ware Integrale Geneeskunde zoals ik die (zie later) heb gedefinieerd, gebaseerd op vele eeuwen van Integrale, Natuurlijke, Biologische, Holistische Geneeskunde heeft een fundamenteel andere visie op het leven en de mens (en andere creaturen). Het plaatst het Geheel van het Bestaan, waarvan mensen een deel zijn, in het middelpunt. “Integraal” betekent een Eenheid die meer is dan de som der delen. Daarom is Integrale Geneeskunde NIET een ophoping van willekeurig bijeengeraapte alternatieve therapieen, geselecteerd op basis van reguliere standaards en criteria („evidence based“). Dat laatste creeert een geneeskunde waarbij „integratieve geneeskunde“ (met paar „complementaire“ middelen) een leuke aanvulling wordt op reguliere diagnose en behandeling. Alleen die methoden en middelen die eerst door “big farma” zijn gescreend natuurlijk. Beseffende dat de standaard research geen individuele variabelen kan meten; daardoor automatisch iatrogene schade veroorzaken in talloze gevallen; overwegende dat 85% van al het medische onderzoek overbodig is; afgezien nog van het feit dat resultaten van onderzoek (vaak) door winstbejag gemanipuleerd zijn, daarom is de huidige gelijkmakerij onacceptabel. Dit wordt bewezen door een alledaags voorbeeld uit de dagelijkse praktijk: een neusverkoudheid. Voor de Reguliere Geneeskunde is dit een “stoornis” die “behandeld” moet worden. Het schrijft daarom een middel voor dat de lopende neus stopt. Voor de Holistische Geneeskunde is dit een flagrante medische fout. In bijna alle gevallen is een verkoudheid een poging van het lichaam om overtollige afval- c.q. giftige stiffen kwijt te raken („noodventiel“). Het LAATSTE wat je doet is het te onderdrukken. Bovendien: de kracht van de Natuurgeneeskunde is zijn individuele, persoonlijke benadering. Ieder mens heeft een specifieke combinatie van oorzakelijke factoren (ondanks de overeenkomsten, zie MESS). Het is de reden waarom mensen een alternatieve genezer opzoeken. De dynamische, humorale, energetische, evolutionaire, holistische pathologie van de Holistische Geneeskunde en de Reguliere Geneeskunde staan diametraal tegenover elkaar. Daarom wijzen wij alle pogingen om de Integrale Geneeskunde een appendix van de Technologische Geneeskunde te maken, af. „Integratie” als de eerste stap om haar te controleren! Wij hebben het initiatief genomen door te benadrukken dat 1. De structuur van onze Nieuwe Gezondheidszorg bottom-up moet zijn 2. Met Zelfhulp als fundament (eerste echelon) 3. Gebaseerd op het principe van “subsidiariteit” waarbij de echelons “organisch” met elkaar verbonden zijn 4. Waarbij elk echelon vrij is zijn EIGEN unieke principes en “evidence-based” benaderingen te ontwikkelen 5. Zelfhulp de patient doorstuurt naar het tweede echelon (Holistische Geneeskunde) voor die therapieŽn die het zelfgenezend vermogen ondersteunen 6. En alleen wanneer het laatste faalt toevlucht wordt gezocht tot de Technologische Geneeskunde 7. Echte gelijkheid voor Holistische Geneeskunde m.b.t. HOLISTISCH wetenschappelijk onderzoek met gelijke kansen voor financiering, promotie, publicaties etc. Met betrekking tot de kosmische, spirituele, psychologische, culturele, sociale, ethische en ecologische aspecten van Integrale Geneeskunde, geeft mijn boek “Origin” 1,2 & 3 een geheel unieke introductie.

In deze meest kritieke tijd
Is een nieuwe start onvermijdelijk

Te beginnen met

EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG

Gebaseerd op de 3 Echelons van

Zelfzorg, Holistische &
Technologische Geneeskunde

Initiator: “Dr. Han”
(Arts Integrale Geneeskunde sinds 1972. Ook “Nieuwe Wiisheidsleraar” genoemd)

Lees ons WHC Manifest
Start ons kostenloos Zelfzorgprogramma: “Persoonlijk Gezondheidsplan”
in 10 Stappen

Beide beschikbaar op onze website

Info & Contact

www.vitalworld.org freewhc@yahoo.com
info@healingtheplanet.info

20. Maar er staat nog meer op het spel. Eerst wat cijfers. Terwijl in het Westen chronische ziekten - beroerte, hartaanval, diabetes, kanker, nierziekten en vele anderen toenemen - in een systeem dat gedomineerd wordt door de reguliere geneeskunde - vele miljoenen mensen de Holistic Geneeskunde kiezen voor de verlichting van hun kwalen. In Duitsland heeft dit geleid tot de toelating van 50.000 medici (ja artsen!) voor het beoefenen van acupunctuur, 14.000 artsen voor natuurgeneeskunde en 5.500 artsen voor homeopathie. En dan spreek ik nog niet van het grote aantal "leken" organisaties die in een of andere vorm te Zelfhulp bevorderen, variŽrend van voetreflex, kinesiologie, kruidengeneeskunde, voeding, gezondheid reiki, eenvoudig psychotherapie tot yoga, qigong, coaching, massage en talloze "wellness" praktijken. Het punt is dat de reguliere geneeskunde en dito wetenschap proberen te suggereren dat deze praktijken, waarvan het bestaan hun waarde bewijst, ondersteund door de voordelen die deze benaderingen hebben, alle onder verdenking van kwakzalverij staan. OfficiŽle reden: "ze zijn niet wetenschappelijk“. Beste vrienden, dit is geen rationele academische discussie. In de eerste plaats om methoden, die sinds vele eeuwen hun relevantie hebben bewezen - HEEL vaak superieur zijn aan de reguliere „genezing“ - als minderwaardig te verklaren, ja, zelfs als schadelijk, is verachtelijk. Alsof de huidige wetenschap God is. Dit is gewoon een oorlog tussen belangen. In feite is de huidige wetenschap slechts een bepaalde SOORT wetenschap op basis van een reductionistisch, kwantitatief denken. Het is een geweldige methode om de effectiviteit van allopathische middelen te bewijzen omdat ze 'werken' ongeacht de persoon en zijn/haar unieke onderliggende biografie. Voor hen is de bloeddruk van patiŽnt A gelijk aan de bloeddruk van patiŽnt B. Voor de Holistische Geneeskunde heeft deze benadering slechts beperkte waarde. In tegenstelling tot de holistische aanpak wacht de officiŽle gezondheidszorg tot de ziekte zo chronisch is, dat het past in de „oplossingen“ van farmacie, chirurgie en straling. Een terminale gezondheidszorg die terminale patiŽnten creŽert. In plaats van de hele "alternatieve sector" onder verdenking te stellen van niet "wetenschappelijk" te zijn, moet de reguliere wetenschap bewijzen dat een bepaalde alternatieve methode, kruid of supplement schadelijk is voor de gezondheid, in plaats van ons te verplichten om te bewijzen dat al onze therapieŽn " wetenschappelijk" zijn. Een lange en intensieve ervaring met bepaalde therapieŽn heeft zijn eigen onvervangbare waarde. In Duitsland heet dit "Erfahrungsheilkunde". Als de „integratieve collega's“ ECHT oprecht zijn, dan moeten ze een onafhankelijke Holistische Wetenschap bevorderen, ondersteunen en financieren.

In het oude China werd de dokter betaald zolang
de patiŽnt gezond bleef

Uit het "Biologisch-Medizinisches Taschenbuch" 1937

Inhoud

Op weg naar een nieuwe Duitse Geneeskunde
Biologische pathologie - Preventie van ziekte - Therapie
Biologische principes/biologische diagnostiek
Voeding en metabolisme
Oefening, massage, reflexologie, ademtherapie
Water, hyperaemie en lichttherapie
Ontgifting, immuun-stimulatie en regeneratie
Kruiden, homeopathie, supplementen, ozon en andere
remedies, psychotherapie
Een gezonde levensstijl, de dokter als opvoeder
Specifieke therapieŽn voor allerlei chronische aandoeningen

In feite werd (bijna) de gehele interne geneeskunde zoals wij die kennen, uitgeoefend door Biologische Geneeskunde. N.B. Aandachtige lezers zien de datum van 1937. Het heeft op geen enkele manier een rol gespeeld waarom ik dit overzicht als voorbeeld heb gebruikt. In het naoorlogse tijdperk bracht Prof. Dr. Paul Vogler (Charitť, Berlijn) de "Biologische Geneeskunde" tot perfectie. In zijn (universitaire) Interne Kliniek behandelde hij alle belangrijke groepen chronische aandoeningen (vrijwel) uitsluitend met natuurlijke methoden. Een hele prestatie. De nieuwste ontwikkeling is drs. MeiMei`s intentie om haar promotie (PhD) te wijden aan Een Nieuwe Gezondheidszorg, met als doel de invoering van onze Visie in academische kringen.

21. Een zeer verontrustende dimensie van deze „oorlog“ (zie voorgaande) is het feit dat de reguliere geneeskunde en wetenschap gezondheid hebben gemonopoliseerd. Dit raakt onze diepste inzichten over de menselijke natuur. Voor ons (in het Westen) is zelfinzicht misschien wel de ultieme waarde (Orakel van Delphi: "Ken uzelf"). Een deel daarvan is het inzicht in het eigen welzijn. Gezondheid en ziekte zijn onvervreemdbaar deel van de menselijke integriteit. Het is ONS leven. Het draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde, verantwoordelijkheid, self-management, de diepte van het bestaan, een inclusieve houding ten opzichte van het lijden, en inzet voor het welzijn van de gemeenschap. Het is duidelijk dat we nog steeds ver van dit ideaal verwijderd zijn. Een van de belangrijkste factoren is dat de reguliere geneeskunde gezondheid uit de handen van het volk heeft genomen. Dit heeft de mensen onwetend, onzeker, onervaren, kwetsbaar, verward en afhankelijk gemaakt. Mensen worden beroofd van hun diepste regeneratieve kracht in ruil voor een ersatz (surrogaat) "genezing". Nu komen we bij de kern. Wat ons mens maakt is onze inherente Heelheid. We bestaan uit drie met elkaar verbonden, zelforganiserende niveaus van het bestaan. 1. Ten eerste is er vitaliteit. Dit is gelijk aan het "instinct tot zelfbehoud" (Duits: "Selbsterhaltungstrieb"). Dit wordt weerspiegeld door ons immuunsysteem. Een eenvoudige wondgenezing laat dit zien. Bij een laesie komt een zinvol (intelligent) proces op gang. Een logische volgorde van roodheid, zwelling, wondvocht, fagocytose en histamine volvoeren samen een wonder, een spontane genezing zonder medische tussenkomst. Een ander voorbeeld van vitale zelfregeneratie is dat 25% van alle lichaamscellen in het stadium van sterven zijn, 50% in een stadium van stabiliteit en 25% in een fase van vernieuwing. Het is het regeneratie-aspect van vitaliteit. Alles gebaseerd op een inherente 'intelligentie'. Bovendien vernieuwt elk orgaansysteem zich volgens een bepaald („van boven opgelegd“) "plan". Lever-, bot-, bloed-, hersen- en niercellen hebben allemaal hun door de natuur bepaalde cycli. Deze cycli bevorderen onze gezondheid en overleven, alles als gevolg van het ingebed-zijn in het Geheel. 2. Het tweede zelforganiserende niveau is dat van onze ego-identiteit. Ego maakt onze psycho-sociaal functioneren mogelijk. Het stuurt persoonlijke doelstellingen, zelfontplooiing en sociale interactie. Ego heeft echter een dubbel-gezicht. Als een kunstmatige constructie, een geisoleerde entiteit, is het tegelijkertijd de wortel van al het lijden. Het verontrustende tegenwoordig: als gevolg van het ontbreken van een betekenisvolle context is het ego volledig uit de hand gelopen. Dit geeft al aan dat er nog een andere integrerende Dimensie bestaat. 3. Inderdaad, dit is het niveau van bewustzijn, het Grote Bewustzijn of Kosmische Intelligentie. Op dit punt wordt het (wederom) volkomen duidelijk dat “INTEGRAAL” een zeer specifieke visie op het leven is. Het verwijst ernaar dat de kern van ons wezen bestaat uit drie geÔntegreerde zelforganiserende niveaus van het bestaan: Vitaliteit geÔntegreerd in ego-lichaam-„ziel“-geest, de laatste op zijn beurt geÔntegreerd in Grote Bewustzijn, alles uiteindelijk deel uitmakend van de Kosmische Orde. Het cruciale punt is dat wat ons menselijk maakt – onze Drievoudig Zelforganiserende Kern - (bijna) geheel afwezig is in de structuur van de reguliere geneeskunde. Dat wat ons tot mens maakt: de zinvolle, onderling verbonden eenheid van ons vitale leven, onze identiteit en onze Intelligentie heeft geen plaats in zijn visie op het menselijk functioneren. Wij zijn slechts een machine, een bundel functies, zonder inherent zelfregulerend vermogen. Het trieste is dat de in de VS ontstane, "integratieve" geneeskunde zichzelf (inderdaad) beschouwt als een bundel van willekeurig samengeraapte methoden. Het is twee handen op ťťn buik spel. Een geneeskunde dat de kern van het menselijk bestaan ontkent is vijandig tegenover het leven. "Integratieve geneeskunde“ dient hierbij als een Trojaans paard. Het pretendeert alleen heelheid, in werkelijkheid is het een lakei van "Big Brother". We zijn diep gekwetst, verontrust en boos vanwege de hierboven vermelde (opzettelijke) grote belediging van de menselijke waardigheid en integriteit door de heersende belangen, in dit geval de geneeskunde. Mensen worden gereduceerd tot een bundel symptomen - objecten - een laatste stap in de richting van een zombie-maatschappij. Dit is de reden waarom de Nieuwe Gezondheidszorg zoveel nadruk op Zelfhulp legt. Niet alleen om praktische redenen, het feit dat een gezonde levensstijl goed is voor 40-60% van de preventie (behandeling) van ziekte. We moeten onze diepste natuur, het fundament van het leven, dat wat ons echt menselijk maakt terugvorderen. Dit is waar INTEGRAAL om gaat.

22. Nu het hele goede nieuws: Geen (eindeloze) beraadslagingen zijn noodzakelijk. Je kunt direct aan de slag. Onze eerste stap is ons "Persoonlijke Gezondheidsplan" (PHP) Zelfhulpproject in 10 stappen gratis in mijn website www.vitalworld.org (Engels, Duits, Nederlands) en als brochure. Mededelingen kun je vinden in de 'sociale' media (Twitter, Gmail en Google+). Mijn aanbeveling: bestudeer eerst het "Stroomsysteemtherapie" boek en het PHP-programma grondig. Tweede stap: doe de PHP tenminste gedurende 6 weken. Ten derde: na het voltooien deel je ervaringen met anderen. Ten vierde: meer mensen zullen de PHP doen. Ten vijfde: maak een PHP steungroep in uw buurt. Vervolgens kun je dr. Han of drs. MeiMei uitnodigen voor een lezing. Een gezamenlijke strategie kan worden besproken. Sommige initiatieven kunnen direct al beginnen met de uitvoering van de Drie Echelons op lokaal niveau. Er zijn mogelijkheden om zelf verder te leren door middel van MeiMei’s Basis Gezondheids cursussen. Help bij het vertalen van dit manifest in je eigen taal. Doe mee!

"Dr. Han" medische carriŤre
Overzicht

23.

Reguliere
(Technologische) Geneeskunde
Onderdrukking van symptomen

"Alternatieve"/Biologische/Complementaire geneeskunde
Het optimaliseren van basis-metabole functies, gebaseerd op een dynamische (humorale) pathologie, in het bijzonder stimulering/ ondersteuning van het immuunsysteem, ontgifting, wegnemen van blokkaden plus een gezonde levensstijl.

Integrale Geneeskunde
De mens als een geÔntegreerd Geheel - spiritueel, psychologisch, fysiek - in harmonie met de Kosmos, de natuur en de samenleving
(Zomaar wat willekeurige, bijeengeraapte, alternatieve therapieŽn vormen nog geen Integrale Geneeskunde zoals wij haar begrijpen)

Kosmische Geneeskunde
Ego als een op zichzelf staande entiteit, vervreemd van het leven, is de oorzaak van alle lijden. De ultieme genezing is het opgeven van het ego. Uiteindelijk kan alleen de Kosmos genezen. Dr. Han wordt (ook daarom) "Nieuwe Wijsheidsleraar" genoemd.

24. Han Marie Stiekema, arts, afgestudeerd 1972 Rijksuniversiteit Groningen, NL, vervolgens gespecialiseerd in de Traditionele Duitse Geneeskunde (Ganzheitsmedizin, Biologische/Natuur Geneeskunde). Deze brochure geeft een overzicht van 45 jaar van zijn medische praktijk. Verbazingwekkend is dat zijn ontwikkeling langs de lijn van "The Great Learning" (Chinees .: "DasŁe) liep. Eerst beoefende hij de reguliere geneeskunde. Ziende dat dit onvoldoende was opende hij zijn praktijk voor Biologische Geneeskunde. Dit gaf een enorme impuls aan zijn carriŤre. B.v. in 1998 bood hij zijn vaardigheden aan in BraziliŽ, in samenwerking met het WHO Healthy Cities Project. In die tijd schreef hij zijn Handbook "Stroomsysteemtherapie", een doorbraak in de (systeem)theorie en de praktijk van de geneeskunde. Terug naar het begin. Rond 1974 voelde hij de noodzaak van het toevoegen van psychotherapie aan zijn praktijk. Te veel patiŽnten leden onder psychische aandoeningen zoals stress, depressie, angsten en burn-out. Hij bood eenvoudige psychotherapieŽn aan, waaronder zelfhulppraktijken zoals "autogene training". De derde uitbreiding (concentrische cirkel) gebeurde een paar jaar later. Steeds meer mensen kampten met existentiŽle problemen, zoals 'wie ben ik?' en 'wat is het doel van het leven?'. Hij honoreerde hun verzoek met het starten van meditatie (Zen) sesshins. De combinatie met vastentherapie had prachtige resultaten op alle niveaus van de persoonlijkheid. Langzaam drong het tot hem dat voor echte genezing een arts alle gebieden van het leven moet integreren. De volgende ronde was gecentreerd rond de "vervreemding van het leven". Mensen voel(d)en zich eenzaam, afgesneden van de werkelijkheid. Het raakt het belangrijkste probleem van de westerse samenleving. Mensen zijn geÔdentificeerd met hun ego, volledig afgesneden van de heelheid van het leven. Ze voelen zich "op zichzelf teruggeworpen". Zij klagen over het verlies van zin: in de relatie, in de gemeenschap en in de religie. "Alle waarden“ 'zijn verdwenen, zeggen ze. Voor dr. Han was dit een uitnodiging om opnieuw zijn werk uit te breiden. Hij werd gedwongen om de fundamentele beginselen van de geneeskunde te heroverwegen. Het resultaat was een nieuwe definitie van Gezondheid. Hij noemde het reeds in 1976) "Integrale Geneeskunde": "De mens als een Eenheid: geestelijk, psychisch en fysiek in harmonie met de Kosmos, de aarde en de samenleving". Dokter Han begreep de gevolgen, ook voor zichzelf. Dus nam hij de tijd om zijn werk te heroverwegen. Hij realiseerde zich dat om zijn werk duidelijk te maken aan de mensen hij de principes ervan moest opschrijven. Het resultaat is het boek "Origin" 1, 2 en 3. Ook hijzelf was verrast door de uitkomst. Het is een "traditioneel" project geworden. Hij realiseerde de parallellen met de Chinese klassieken zoals "The Great Learning" (400 BCE). Te beginnen met jezelf, om je kwaliteiten vervolgens uit te breiden - door middel van concentrische cirkels - in je omgeving. Een andere verrassing was zijn directe link met de wetenschap. Het was duidelijk dat door zijn re-definitie van gezondheid verschillende wetenschappelijke disciplines moesten worden opgenomen. Zo studeerde hij geschiedenis, anthropologie, sociale wetenschappen, wereldgodsdiensten, psychologie, fysica en ecologie. Het resultaat is een inclusieve aanpak, waarbij alle onderdelen met elkaar verbonden zijn. Zijn vermogen tot overzicht van deze disciplines verrijkte zijn ervaring zeer. Als „visiting teacher“ maakte hij verschillende tours wereldwijd om zijn inzichten te verspreiden. In de nabije toekomst streeft hij naar uitbreiding van zijn activiteiten tot belangrijke organisaties, universiteiten, bijvoorbeeld. Uiteindelijk begreep hij de kern van het (existentiŽle) probleem: het ego. Als een geÔsoleerde entiteit, vervreemd van het Leven is het de oorzaak van alle lijden. Alleen door weer deel te worden van het Geheel kan de mensheid genezen. Daarom is Kosmische Geneeskunde de kroon op alle medische systemen. Het ondersteunt de mensen op hun weg terug naar "Huis" om daar geregenereerd, vernieuwd te worden. Zijn handboek Natuurgeneeskunde "Flow System Therapy" is een eerste stap.

Handboek
"Flow System Therapy"

ISBN 90-70525-32-2. 216 blz., 6 diagrammen, 10 afb.,
PIP Press, 1999, Amsterdam, NL

25.

* Gezondheid en "beschavingsverwante" (chronische) ziekte hebben een gemeenschappelijke noemer het "Stroomsysteem" genoemd,
* Het kan worden gedefinieerd als het dynamische evenwicht tussen respectievelijk input, verwerking en
output van voedingsstoffen, zuurstof, water, afval en gifstoffen
* Input, verwerking en output kan worden onderverdeeld in zeven stadia: landbouw /voeding, spijsvertering, bloedsomloop, verbranding, assimilatie, ontgifting en uitscheiding,
* Door oorzaken van binnenuit en buitenaf lijden de meeste mensen aan onevenwichtigheid van deze basisfuncties, met "secundaire stoornissen" als gevolg,
* In plaats van het behandelen van "specifieke ziekten", leiden onderzoek, diagnose en behandeling van deze fundamentele metabolische functies tot optimale vitaliteit,
* Het Stroomysteem: verrassend nieuwe inzichten, een schat aan effectieve praktijken.

MET NIEUWE VOORUITZICHTEN VOOR WELZIJN EN GENEZING
VOOR IEDEREEN

* Flow System Therapy is gebaseerd op de Medische Systeem theorie en
praktijk, een baanbrekend wetenschappelijk initiatief,
* Wetenschap, geneeskunde, psychologie, spiritualiteit, het milieu en de
samenleving zijn nauw met elkaar verbonden,
* MESS: „Multi Etiologische Sumtotal Syndroom“ als het revolutionaire etiologische model voor beschavings/technologie gerelateerde aandoeningen,
* Effectieve preventieve en therapeutische oplossingen voor grootschalige bedreigingen van de zogenaamde "nieuwe risico's": het totaal aan allergie, ME, RSI, EMF, immuundeficienties en talloze anderen,
* De Nieuwe Gezondheidszorg gebaseerd op de drie concentrische cirkels ( "echelons") van Zelfzorg, Holistische en Technologische Geneeskunde.
* Fundamentele oplossingen voor de belangrijkste problemen van de gezondheidszorg: enorme kostenreducties, een gezondheids- in plaats van ziekte-georiŽnteerd systeem, nieuwe opties voor zorgverzekeringen, aantrekkelijke voorwaarden voor werkers in de gezondheidszorg en
* Effectieve oplossingen voor de gezondheidsproblemen van de "Derde Wereld".

EEN ONONTBEERLIJK HANDBOEK VOOR HET GEZIN
EN DE GEMEENSCHAP

* Je gezondheid in eigen hand nemen,
* De beschikbaarheid van een eenvoudig, effectief, goedkop en begrijpelijk gezondheidszorgsysteem met 200 zelfhulptechnieken,
* Het vooruitzicht van het optimaliseren van de gezondheid, met de "automatische" verbetering van chronische
ziekte waarvoor de bestaande gezondheidszorg geen adequate oplossing heeft,
* Optimaal welzijn voor alle mensen
* Een aanzienlijke vermindering van de kosten van de ziektekostenverzekering premies,
* Grootschalige gezondheidsvoorlichting voor de gemeenschap, de scholen, van nieuwe stijl Basis Gezondheids Consulenten, beroepsopleidingen en universiteiten,
* Ondersteuning voor de biologische landbouw en natuurbehoud projecten wereldwijd,
* Het doel: een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde samenleving.

LEES DIT UNIEKE GEZONDHEIDSHANDBOEK:

Han M.Stiekema, M.D. "FLOW SYSTEM THERAPY", ISBN 90-70525-32-2. 1999 PIP Press, Amsterdam, 216 pag., 6 schema's, 10 illustraties, 200 zelfhulp technieken. Wij sturen u een exemplaar (incl. Verzendkosten) toe na ontvangst van € (euro) 25.00 (voor Nederland), € 30,00 (voor de EU) of € 35,00 (voor alle andere landen), via Paypal of directe overmaking naar onze ABNAMRO bank rekening (IBAN: NL16ABNA0562330127 BIC: ABNANL2A) van H. Stiekema, Bunnik, Nederland met vermelding van FST, het aantal exemplaren, uw naam, adres, postcode, gemeente /stad /staat en het land. Afhankelijk van het land waar u woont, kan de mailing van het boek 1-3 weken duren. "Flow System Therapy" (Engels) is enkel beschikbaar via postorder, niet via de boekhandel.

Symptomen onderdrukken en dit verkopen als zijnde „genezing“ is een wereldwijde "samenzwering"

26.

Dagcursus 1
Zelfhulp “Gezondheid voor Alle”
„Ordnungstherapie“(Duits)/Integratie/Gezondheid op orde brengen
(Regeneratorium)

Ochtend
1. Persoonlijke Gezondheidsplan in 10 Stappen
(Gebaseerd op “Stroomsysteemtherapie”)
2. Humoraal/Dynamische Pathologie
(Homotoxicologie vlg. Dr H.H.Reckeweg)

Middag
3. Regeneratie
Spiritueel, emotioneel, lichamelijk
(Integrale Chinese Guasha Therapie)
4. Een Nieuwe Gezondheidszorg
(Zelfhulp, Holistische & Technologische Geneeskunde)

De Diepte in/Dagcursus 2
Kosmische Genezing
(Transformatorium)

Ochtend
1. De Ego-Catastrophe
(De kern van ons lijden)
2. Terug naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden
(Geboorte van je Ware Zelf)

Middag
3. De Kosmische Mens: (Wederom) deel van het Geheel-Zijn
(“Hemel, Aarde en de (Nieuwe) Gemeenschap”)
4. Als Boven, Zo Beneden: Healing the Planet in 10 Stappen

Gevorderden Training 3
Leiderschap Training
Spiritual Service, Health Service, Community
Service, Earth Service
(Groene Mannen & Wijze Vrouwen)
(Retreats worden georganiseerd op verschillende continenten)
Zie ook website of Boek “Origin” 3, hfdst. 42 & 43

Holistische (Gezondheids) Wetenschap

27. Mensen bestaan uit twee polen: Ego en Essentie en alles ertussenin. Ego hoopt kennis op, Essentie geeft inzicht. Kennis wordt verworven door identificatie, terwijl inzicht uit een dieper niveau komt. Omdat ego beperkt is, kann het zich alleen identificeren met delen. Om de werkelijkheid te kennen moet het deze in stukken „knippen“. Door tussenkomst van het ego (ver)wordt de werkelijkheid (tot) een opeenstapeling van objecten. Per definitie zijn objecten dingen die uit de levende context van het leven genomen zijn. De gevolgen zijn ernstig: om het leven te bestuderen, hebben objecten slechts beperkte waarde. Je kent de inhoud, maar je weet niet waardoor het aangezet wordt. Je hebt een idee van de functie van een cel of een orgaan, maar niet wat het doet functioneren. In feite is de reguliere medische wetenschap een opeenstapeling van functies. Het negeert volledig het feit, dat een deel een functie is van het geheel en niet andersom. Is het niet opmerkelijk (of typerend!) dat in de huidige medische wetenschap de cruciale rol van onze inherente intelligentie met betrekking tot gezondheid en ziekte wordt ontkend c.q. buitengesloten? Veel staat hier op het spel. Zijn wij intelligente wezens of niet? Het keerpunt is het inzicht dat het deel alleen begrepen kan worden vanuit inzicht in het Geheel. De leverfunctie kan alleen begrepen worden door de BOVEN-GESCHAKELDE humorale, nerveuze en hormonale regelsystemen. Op zijn beurt zijn zij ondergeschikt aan de hersenen. Dat laatste is niet autonoom, maar wordt gestuurd door de psyche. Ook de laatste is geen autonome entiteit, maar blijkt de inhoud van het bewustzijn (Spirit) te zijn, welke laatste uiteindelijk deel uitmaakt van de Kosmische Intelligentie of het Goddelijke Zijn. Het Allerhoogste Inzicht is dat zelfs het Goddelijke niet Ultiem is, maar continu geboren wordt uit het Absolute Niets of Kosmische Baarmoeder. Conventionele medische wetenschap heeft de belangrijkste, bovengeschakelde, integrerende, regulatieve Dimensies buiten-gesloten, waardoor het leven alleen nog uit bio-chemische data bestaat. Het leeft met de illusie dat het „op een dag“ in staat zal zijn alle afzonderlijke feitjes samen te voegen – typische alchemistisch - om op magische manier leven te creŽren. Door afzonderlijke objecten samen te voegen, creŽert men alleen maar meer objecten. Dit is typisch het geval bij de huidige wetenschap. "Het is zoooo complex, dat het slechts door zeer intelligente mensen begrepen kan worden" (sic). In feite is dit alleen maar "meer van hetzelfde", geeft het je geen gram meer echt inzicht in het leven. Hetzelfde geldt overigens voor de zogenaamde "Integratieve Geneeskunde". Daar wordt gewoon een bundel "alternatieve" therapieŽn bij elkaar geraapt. Met integratie heeft dit niets te maken. Echte integratie is het inzicht in het leven als een "biologisch, psychologisch, spiritueel en kosmisch" geÔntegreerd Geheel. Het is inzicht in de totaliteit van het leven zoals het is. De huidige wetenschap daarentegen, snijdt het leven in stukken: het lichaam, de psyche en de geest, om deze later weer samen te voegen. Dat is hoe "psycho-somatische geneeskunde" tot stand komt bijvoorbeeld. Nogmaals, door verschillende aparte "objecten" samen te voegen ontstaat er nog geen Heelheid. Het blijft een kunstmatige constructie. Het creŽert een vals beeld van de Realiteit!

Wij Zijn Kosmos!

28. Er zijn dus twee wegen: de weg van het deel en de weg van het Geheel. Wat de eerste betreft: Ego is zelf een geÔsoleerde entiteit. Het is een vorm van “vernauwd bewustzijn” die alleen delen van de werkelijkheid kan bevatten. Het Geheel heeft daarentegen een panorama-view van de werkelijkheid. Het is grenzeloos en omvat alles tegelijkertijd. Terwijl het ego met veel moeite en op willekeurige wijze delen bij elkaar probeert te krijgen, ziet het Geheel alles in een oogopslag. Het “geheim” is dat wij ten diepste dit Geheel ZIJN. Het ego is die instantie in ons die dit contact met onze Essentie heeft verloren. Het eerste heeft zich met het (analytische, reductionalistische) denken geidentificeerd. Het ego-bestaan is een-dimensionaal. Het is een toestand van “afgescheidenheid” van de werkelijkheid. Dit verklaart de obsessie van het ego om heel te worden. Een beetje provocerend: het bestaan van de reguliere geneeskunde is te danken aan een verkeerd inzicht in de menselijke natuur. Onze westerse beschaving is gebaseerd op de illusie van het ego als zijnde het persoonlijke centrum. Vanwege zijn inherente vervreemding verlangt het naar Heelheid. (“Vis die naar het water zoekt”). Maar de waarheid is dat het ego niet onze (ware) identiteit is. Het is een geisoleerde entiteit, een vorm van pathologie. Daarentegen is een vol-gerealiseerd persoon deel van de Werkelijkheid. In plaats van geÔdentificeerd zijn met ons zelfbeeld (ego), ZIJN we onze Essentie. De Essentie is synoniem met Heelheid. We zochten dus naar Heelheid die er van alle Eeuwigheid al was. Door het realiseren van onze Ware Zelf zijn we deel van het Geheel geworden. Niet als een kunstmatige constructie, een willekeurige opeenstapeling van delen, maar als de LEVENDE WERKELIJKHEID. Deze Realiteit omvat alle andere afgeleide, secundaire realiteiten. Alles bevindt zich in de Lege Ruimte van de Oneindigheid - het Grote Bewustzijn - hetgeen synoniem is met Kosmische Intelligentie. “Zijn wij Niets, zijn wij Alles”. Het Niets omvat het Goddelijke, het Goddelijke omvat de Geest, de Geest omvat de psyche, de psyche omvat het lichaam. Alles heeft zijn natuurlijke plaats. Door in de Essentie te zijn, zijn wij een geÔntegreerd Geheel. Je bent de Levende Realiteit die alle onderdelen tegelijk omvat. In tegenstelling tot het ego dat met veel moeite probeert delen bij elkaar te krijgen en nooit zijn doel bereikt, is Zijn die je Bent van Alle Eeuwigheid moeiteloos. Dit is het uitgangspunt van de Holistische Wetenschap. Door de Kosmos te zijn, heb je inzicht in de samenhang en daarmee de functie van de Geest, de psyche, de mind en het lichaam in uitwisseling met hun omgeving. Het verschil tussen ego-wetenschap en Kosmische (Holistische) Wetenschap is nu (hoop ik) duidelijk. In plaats van te proberen "te worden", te “bereiken”, jezelf “naar boven” te worstelen, kun je je invoegen in wat je van Eeuwigheid Bent. In plaats van het ego als vertrekpunt, begin je met de Essentie. Het gaat om afdalen in plaats van opstijgen! Zodra je je Ware Natuur hebt gevonden, integreer je op "speelse" wijze alle andere niveaus van het bestaan. "Speels" omdat jij (je ego) het niet meer hoeft te doen. In plaats daarvan doet de Kosmos het ("voor jou"). Dus door Bewustzijn wordt zijn inhoud, de psyche (gedachten, emoties en verlangens), spontaan geÔntegreerd. De mind staat niet meer op zichzelf, maar heeft deel aan Kosmische Intelligentie! Door het opnemen van je lichaam in je Bewustzijn brengt zijn kosmisch-genezende kracht je body-mind-functies spontaan in balans. "In de tussentijdis ook je ego getransformeerd door het Geheel. Het is een dienaar geworden in plaats van de baas te zijn. Kosmisch Inzicht straalt af op het ego, dat constant nieuwe inzichten ontvangt. Beroemde wetenschappers bevestigen dit (Newton, Einstein). “Ik zat heel ontspannen op de veranda....en plotseling “vanuit het Niets” zag ik de oplossing van mijn jarenlange probleem, iets wat geen wetenschap mij had kunnen geven”. Het “verlichte ego” heeft inzicht in het Geheel. Het bedrijft “hogere” wetenschap. Binnen de context van het Geheel kan de reguliere (reductionistische) wetenschap zeker een aanvullende rol spelen. Het doet verder (detail)onderzoek in delen die voor het Geheel zinvol zijn. De huidige wetenschap wordt niet verworpen, maar wordt geintegreerd. Op deze manier wordt reguliere wetenschap onderdeel van Holistische Wetenschap, maar nooit andersom. In plaats van allerlei ego-belangen te dienen ("wetenschap", technologie, het financiele, economische en politieke kartel) dient wetenschap het Leven.  Is dit niet spannend? Ongeduldig wacht ik op alle aspirant holistische wetenschappers*, die samen met ondergetekende het tij zullen keren.

*Voor uitgebreid diepte-inzicht, zie Sakraal-Boek “Origin” 1, 2, 3 & 4.

Post-Antibiotische Geneeskunde voor de Post-Moderne Mens
(Integrale Chinese Guasha Therapie)

29. Je hebt het waarschijnlijk wel eens gezien ergens op het platteland. Een paard "schraapt" zijn lichaam tegen een boom of schuur. Blijkbaar is er iets verontrustends" „in zijn / haar gedachten". Het kan jeuk, pijn, vliegen, een trauma, een zwelling, een steenpuist of zonnebrand zijn. In die gevallen weet het paard (schaap, geit, koe, varken, hond en kat) intuÔtief de juiste manier om zich ervan te ontdoen. Het moet inspirerend zijn geweest voor de vroege mens om te zien hoe dieren omgaan met dit soort situaties. Dus pre-historische mensen namen een steen en deden hetzelfde. Blijkbaar met succes, want sindsdien is "schraaptherapie" een onderdeel van ons huidige therapeutische arsenaal. Schraapstenen zijn meer dan tienduizenden jaren oud. (Ook gebruikt voor het reinigen van huiden). Therapeutische schraapstenen uit de klassieke oudheid (Romeinse bijv.) zijn opgegraven. Maar het was in China dat 'schrapen' wijdverbreid was. In een zeer vroeg stadium werd het een deel van de Medische Systeem van de Gele Keizer. De laatste wordt beschouwd als zijnde de grondlegger van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Net als bij het Stroomsysteem maakt de Chinese Guasha direct verbinding met de vroege stadia van de evolutie. Het is gebaseerd op het stimuleren van het immuunsysteem. In de oudheid leefden de mensen "avontuurlijk". In het dagelijks leven waren er talloze momenten waarop ze werden blootgesteld aan invloeden van allerlei aard: koude en hitte, weersomstandigheden, fysieke uitputting, voedseltekorten, allerlei trauma's en ziekten. Hun "hygiene" was niet zoals wij die kennen. Het voordeel: hun immuunsysteem werd continu blootgesteld aan stimulerende invloeden. Dit in tegenstelling tot onze "moderne" tijd. Onze leven wordt gedomineerd door passiviteit, overconsumptie, voortdurende intake van gifstoffen, blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling, psychologische stress en existentiŽle angst ...... dit alles ondermijnt het immuunsysteem in plaats van het te stimuleren! Bovendien is de reguliere geneeskunde zeer arm aan immuunstimulerende therapieŽn. We zijn dus erg trots en blij opnieuw een van de oudste en meest effectieve immuunstimulerende behandelingen in het Westen ingevoerd te hebben, ook wel "Stenentijdperktherapie voor de Moderne Mens“ genoemd.

www.guasha-integraletherapie.nl & www.vitalworld.org

"Een Nieuwe Gezondheidszorg"

De drie Echelons van Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde
UITWEG UIT DE ZIEKTE-INDUSTRIE
gericht op
Heel de Mens
Spiritueel, psychologisch en lichamelijk, in harmonie met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap met accent op preventie, leefstijladvies & begeleiding, zelfhulp, gezondheidseducatie, training en regeneratie

Wij zijn geen onderdeel van ziektezorg, geen zorgaanbieders en U bent geen patient. Gemeenschappelijk uitgangspunt: gezondheidsbevordering

30. Ons uitgangspunt heeft traditie. Vanaf het allereerste begin (1972) stond bij Han M.Stiekema (arts) gezondheid centraal. Hij besteedde meer dan de helft van zijn werktijd aan gezondheids-voorlichting, -bevordering en educatie. In de tachtiger jaren heette een nieuwstart niet voor niets "Praktijk voor Preventieve Therapie". Ondanks al deze inspanningen (en die van andere "alternatieve" artsen") gaat de gezondheid van de bevolking versneld achteruit. Zelfs het op zich positieve concept van de "bevordering van het zelfgenezend vermogen" schiet tekort.

31. Uit een folder van de AVIG vereniging: "In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met een of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van multimorbiditeit (meerdere chronische aandoeningen). Het zijn veranderingen die de zorgvraag een volstrekt ander aanzien geven. Wij staan pas aan het begin van deze verandering. Een die zal leiden tot een sterke stijging van arts- en ziekenhuisbezoek, gebruik van medicijnen en andere zorgconsumptie. Beide ontwikkelingen - in zorgvraag en zorgaanbod - maakt dat er keuzes gemaakt zullen moeten binnen de gezondheidszorg".

32. Twee dingen zijn hierbij doorslaggevend. Ten eerste draagt de huidige "gezondheids"zorg in hoge mate bij tot de stijging van het aantal chronische ziekten (en profiteert ervan). Het onderdrukt symptomen, heeft geen diagnostische en therapeutische schemas voor de eerste stadia van ziekte en grijpt pas in als de ziekte "geschikt is" voor farmaceutische, chirurgische en stralingsbehandelingen. "Een terminale genees-kunde die terminale patienten creŽ ert". Maar dit is niet alles. Zolang men ziekte als uitgangspunt neemt - regulier EN alternatief - blijft men draaien om "zorgvraag en zorgaanbod". Ziekte in plaats van gezondheid blijft centraal staan.

33. De mens is gevangen in een ziektespiraal. Dit maakt dat hij/zij nooit de stap naar optimale gezondheid zet. Hij/zij blijft afhankelijk van "zorgvraag en zorgaanbod". Het punt is dat de alternatieve, "integratieve" geneeskunde hier geen verandering in brengt. Integendeel. Ook bij een alternatieve behandeling blijft de ziekte als uitgangspunt bestaan. Dit is compleet in tegenstelling tot andere geluiden (UN, USA, Duitsland). Daar zegt men dat rond 60% van alle chronische ziekten (inclusief kanker) voorkomen c.q. genezen kan worden door zelfhulp en een gezonde leefstijl. En dit kan alleen als mensen hun gezondheid in eigen hand nemen. "Zorgconsumptie" is in dit verband een (heel) lelijk woord. Het wijst in een volkomen verkeerde richting.

34. Dit leidt tot een onherroepelijke conclusie: het zwaartepunt bij gezondwording ligt op Zelfhulp en een Gezonde Leefstijl. Het is geen taak van de curatieve gezondheidszorg. Het behoort niet toe aan artsen. Het is geen vorm van "zorg", waarbij opnieuw afhankelijkheid ontstaat. De idee van een "leefstijlgeneeskunde" is daarom verwerpelijk. Zelfhulp "werkt" alleen wanneer mensen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op zich nemen. De kracht komt van binnenuit: uit eigen inzicht, motivatie, kundigheid en het delen met anderen. Vandaar dat wij consequent "gezond-heidsbevordering" als doelstelling hebben.

35. De inspiratie komt bij ons vanuit de Kosmos: het inzicht dat wij allen deel zijn van Het Ene Grote Leven. De mens is gezond wanneer hij/zij een Eenheid is: spiritueel, emotioneel, lichamelijk in Harmonie met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap. Dit heeft geleid tot een Nieuwe (Wereld) Gezondheidszorg, bestaande uit De drie Echelons van Zelfhulp, Holistische en Tech-nologische Geneeskunde, waarbij het accent op de basis ligt.

De Mens is pas Heel als hij/zij weer Deel wordt van het Geheel

36. In de praktijk staat bij gezondwording het optimaliseren van de Basisfuncties, ook "Stroomsysteem" genoemd centraal. Het komt voort uit de (medische) systeemtheorie (L. von Bertalanffy) en is een doorbraak in gezondheidsdenken. Op het stofwisselingsniveau wordt gezondheid gedefinieerd als de dynamische balans tussen input, verwerking en output van enerzijds voedingsstoffen en afvalstoffen anderzijds. De 6 fasen zijn: voeding, vertering, bloedcirculatie, de matrix (het weke bindweefsel basissysteem), ontgifting en uitscheiding. Hieruit afgeleid is het Persoonlijke GezondheidsPlan in 10 stappen, dat iedere bezoeker aan ons centrum "Optimaal Vitaal" kostenloos aangeboden krijgt.

37. Een belangrijk onderdeel van Zelfzorg is de Integrale Guasha-Regeneratie. Het komt uit China waar mensen reeds vele eeuwen deze zelfhulpmethode in praktijk brengen. Bij ons wordt Guasha als Regeneratiemethode aangeboden. Het sluit niet aan bij ziekte maar bevordert basis-gezondheid. Dit is wetenschappelijk gefundeerd: o.a. door de capillairpathologie, de microlaesie-theorie, de hersen-lymfstagnatie research (University of Pennsylvania), de dynamische pathologie (homotoxicologie vlg. H.H. Reckeweg), het zuur-base evenwicht, de eiwitoverconsumptietheorie (L.Wendt) en vooral door het BasisRegulatie-Systeem ("Matrix") vlg. A.Pischinger.

38. Zonder dat Guasha direct Uw klachten behandelt, verbetert zij Uw Basissysteem. Het werkt regulerend in op het weke bindweefsel met zijn zenuwuiteinden, de capillaire bloedstroom, zijn immuuncellen, zijn hormonale componenten en zijn ontgiftings- ontzurings- en ontslakkings-functies o.a. via het lymfsysteem. Alles door EEN simpele behandeling. Een van de oorzaken van haar succes is dat het Basissysteem evolutionair gezien het "primitiefste" is. De kracht zit in de Oergrond!

39. Op het gezondheidsspreekuur kunt U kiezen voor een algemene Regeneratie-behandeling. Direct uit Chinese bron komende wordt zij door MeiMei reeds lang met groot succes toegepast. Het verschil is dat zij niet meer van ziekte uitgaat. Daarom duurt de behandeling ook ietsje korter (een half uur). Wij definieren het als onderdeel van Uw zelf-ervaringstraining en stimuleren U de behandeling thuis voort te zetten. Om U te ondersteunen worden regelmatig dagcursussen georganiseerd, waaraan iedereen kan deelnemen.

40. Het "geheim" is natuurlijk, dat het werken aan het gemeenschappelijk gezondheidsdoel door een sterke innerlijke motivatie, de overdracht van relevante kennis en kundigheid en Uw successen in het bereiken van een optimale persoonlijke leefstijl ertoe bijdragen, dat Uw klachten en stoornissen "vanzelf" verminderen c.q. verdwijnen. Hoe meer gezondheid, hoe minder ziekte! Op verzoek maken wij voor U een uitgebreide lichamelijke gezondheids-check-up.

41. Daarnaast bieden wij speciale trainingen aan. Wij zijn bezorgd geraakt door de dramatische toename van het "Mild Cognitive Impairment" syndroom, een voorstadium van dementie en Alzheimer, waaraan op dit moment reeds 15% van de bevolking lijdt. Het bestaat uit geheugen- en concentratiestoornissen. ("Een voorteken van de "Zombie-maatschappij?"). Als preventie bieden wij de "Brain Boost" aan. Het bestaat uit verbetering van alle hersenfuncties.

42. Het tweede extra aanbod omvat wat ik vroeger "Beautť Vitale" noemde. Het gezicht is een belangrijke spiegel van ieders spirituele, mentale en lichamelijke welbevinden. Het is bepalend in de omgang met de medemens. Het is daarom een van MeiMei's favorieten. Door de behandeling worden de tonus, de doorbloeding, de kleur, de stofwisseling, de glans, de huidskwaliteit en de uitstraling verbeterd. Voor al diegenen - vrouwen en mannen - die zich ook een beetje luxe gunnen! Ook om later thuis voort te zetten.

43. Zoals gezegd is alles bij ons een onderdeel van Uw leerproces. Het educatieve aspect staat op de voorgrond. Daarom krijgt U van ons vele adviezen voor Zelfhulp en een Gezonde Leefstijl mee. Het bestaat zoals gezegd uit deze introductie flyer, het Persoonlijke GezondheidsPlan in 10 stappen, de beste opstap Łberhaupt naar een Optimale Vitaliteit (ook in de website), onze info over Guasha-Regeneratie, de dagcursussen (sterk aanbevolen met een schat aan nieuwe inzichten) en de basis- en voortgezette Guasha-opleidingen.

Dr. Han’s medische carriŤre (1972-2017): Reguliere, „Alternatieve“, Integrale en Kosmische Geneeskunde

44. Om dit alles mogelijk te maken stappen wij binnenkort vrijwillig uit het zorgsysteem. Inhoudelijk verandert er voor U niets, behalve dat U samen met ons de uitdaging van gezondheidsbevordering aanneemt. Het effect van Regeneratie-Guasha behandeling wordt er alleen maar beter op! Wel zijn klachten niet meer uitgangspunt van de behandeling. Er is natuurlijk een intake-formulier waarbij contra-indicaties gecheckt worden. Een andere consequentie is dat de verzekeringen het consult niet meer vergoeden. Een paar opmerkingen. De premies schieten omhoog, de reden dat vele mensen uit zichzelf al geen "alternatieve" polis meer nemen.

45. Bovendien, om U tegemoet te komen zullen wij ons tarief verlagen, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft namelijk 40 Euro voor de basis- behandeling. Daarnaast vragen wij een minimum-donatie van 10 Euro, dit om ons idealistische werk mogelijk te maken. Voor dit doel is een Stichting ("The Original Tradition") opgericht. De twee andere behandelingen (een tot anderhalf uur), de algehele lichamelijke gezondheids-check-up, de cursussen en de opleiding hanteren een normaal tarief. Steun ons pionierswerk. Dit kan door dit Goede Nieuws bij "iedereen" te verbreiden! Een nieuw enthousiasme, dat is ons Grote Doel!

46. Zie in www.vitalworld.org "De Nieuwe Gezondheidszorg in de 21e Eeuw", het "Persoonlijke GezondheidsPlan", "Post-Antibiotische Geneeskunde", "Uw Gezondheids-check-up", "Het Griep-boekje", "Preventie van Borstkanker" en veel meer. Er is veel informatie over het "Stroomsysteem". Naast het populaire boek "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit" is ook het handboek "Flow System Therapy" met 200 zelfhulptherapieŽ n te verkrijgen (in het Engels). Voor alle informatie over Guasha verwijs ik naar MeiMei's websites: www.meihan-guasha.nl en www.guasha-integraletherapie.nl. Kom ook naar onze regelmatige bijeenkomsten "Een Nieuwe Gezondheidszorg" met voorlichting, talk, informatiemateriaal en vraag & antwoord (spiritueel, psychologisch en medisch) op verschillende plaatsen in het land. Als U een geschikte ruimte bij U in de buurt weet, dan komen we naar Uw dorp, gemeente of stad.

Han M.Stiekema "Als arts gestorven, opgestaan als HeelMeester"* & drs MeiMei Yu, Master Chinese Guasha Regeneratie. Centrum "Optimaal Vitaal", Koningslaan 7, 3981 HD Bunnik. Tel.: 030-6590178 en 0643237488 www.vitalworld.org freewhc@yahoo.com info@meihan-guasha.nl

*Titel als antwoord op de wet "BIG", die "alternatieve" artsen hun bevoegdheid afneemt.

U en wij zijn partners in Optimale Vitaliteit.
Onze nieuwe beroepsdefinitie: Zelfhulp-Gezondheidsleraren, Leefstijladviseurs/-Trainers

2017 „ Copyright H.Stiekema & M.Yu. Alle rechten voorbehouden.

Regeneratie van lichaam, geest en ziel

MeiMei bracht een wonderbaarlijke therapie van China naar Europa:
INTEGRALE GUASHA REGENERATIETHERAPIE. Deze is zo veelzijdig, eenvoudig en effectief dat het onvermijdelijk
haar missie is geworden om zoveel mensen te helpen als mogelijk is

47. We hebben deze therapie toegevoegd aan onze "Stroomysteemtherapie" *, de holistische / natuurlijke benadering van gezondheid en genezing, die ik beoefend nu meer dan 44 jaar heb beoefend.... Guasha betekent "schrapen". Afkomstig uit de prehistorie en nog steeds beoefend door sommige inheemse volkeren, heeft Guasha zijn weg gevonden in de hoofdstroom van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Bij de behandeling wordt een speciale olie op een bepaald gebied van de huid gebracht, waarna de therapeut begint de plek te "schrapen" met een "schraper“, een instrument speciaal ontworpen uit jade, hoorn of metaal Al gauw wordt de huid rood en het verbazingwekkende is, dat op plaatsen waar stoornissen zijn verborgen, diepere rode vlekken in (onder) de huid - niet op de huid verschijnen. Omdat het schrapen op een vette huid plaatsvindt, zal de patiŽnt nauwelijks (geen) pijn voelen - noch tijdens, noch na de behandeling - en de "bloedige" gebieden zijn binnen 3-7 dagen volledig verdwenen.

* Zie: www.vitalworld.org & www.meihan-guasha.nl

48. De spectaculaire resultaten van het Integrale Guasha worden bereikt door de gelijktijdige effecten op de huid, de subcutis, bindweefsel, bloedvaten, het lymfesysteem, het periost, de spieren, de zenuwen, de meridianen, de hersenen en het immuunsysteem en daardoor op de verschillende functies, systemen en organen van het lichaam. In het bindweefsel wordt opgehoopt afval afgevoerd, terwijl het het lichaam ontzuurt en ontgift.

49. Integrale Guasha Regeneratietherapie stimuleert het immuunsysteem, ontgift en ontzuurt,, bevordert de bloedsomloop, reguleert functies en organen, verwijdert blokkades en pijn, revitaliseert en regenereert ("life-extension"), vermindert stress, vermoeidheid en burn-out, verbetert c.q. geneest indirect talloze (chronische) aandoeningen en klachten, herstelt de emotionele balans, ontspant en bevordert helderheid van geest ... alles door ťťn simpele behandeling!

50. Door Integral Guasha wordt bloed door de capillaire wand in het bindweefsel gebracht, waar het een immuunreactie opwekt. Het is gebaseerd op de wetenschappelijke resultaten van de micro-laesie theorie ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het brengen van het bloed in je eigen bindweefsel - gericht op immuun-stimulatie - is ook in Europa bekend. In Duitsland hebben ze twee technieken, "Eigenbluttherapie", behandeling met eigen bloed en "petechiale Saugmassage" genaamd, waarbij met behulp van een vacuum-machine bloed uit de haarvaten in de subcutis gezogen wordt. Bovendien bevordert Guasha het lymfesysteem bij het transport en filtering van afval-producten. Via het periost – het „vlies" op de botten, stimuleert Guasha effectief reflectiezones, terwijl volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde de meridianen -. de energie-kanalen van het lichaam - worden uitgebalanceerd. Guasha omvat daarom en dus vervangt massage, bindweefsel-behandeling, reflexologie, periostmassage, acupunctuur, moxa, lymfedrainage, ontspanning, zuurstoftherapie, ontgifting en immuuntherapie. Niet verrassend is, dat de lijst van aandoeningen en ziekten die met Guasha kunnen worden behandeld indrukwekkend is*. Van een eenvoudige revitaliserende behandeling tot reuma, migraine en MeniŤre, van chronische vermoeidheid (ME), allergieŽn, voedselintolerantie, candida, PMS, tot alle pijnsyndromen, rugpijn, cervicaal syndroom, ischias, spijsverteringsproblemen, asthma, metabole stoornissen, angina pectoris, hypertensie, immuundeficiŽnties en nog veel meer ...

* Met name op het gebied van pijnbestrijding is Guasha ongeŽvenaard. Vandaar ons aanbod aan al diegenen die pijn lijden, van het hoofd, nek, schouder, gewrichts- en rugklachten tot RSI, fibromyalgie, ischias en andere zenuwpijn, migraine, PMS, osteoporose, reuma en vele andere aandoeningen, alles uitsluitend door het versterken van Uw immuunsysteem!

51. Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek - micro-circulatie, micro-laesie, de lymfeverzorging van het centrale zenuwstelsel, immunologisch onderzoek, TCM, Stroomysteemtherapie, detox en nog veel meer zou een toekomst zonder Guasha een ernstige nalatigheid zijn. Het maakt Guasha een van de eerste keuzes voor het regenereren van lichaam, geest en ziel. Recent onderzoek aan de Universiteit van Virginia ondersteunt dit. Het ontdekte dat de hersenen met het lymfesysteem van het lichaam verbonden zijn. Dit betekent dat b.v. stagnatie van lymfe uit de hersenen terug in het lichaam mede verantwoordelijk is voor allerlei hersen- c.q. psychische stoornissen. Guasha kan worden gebruikt in geval van concentratie- en geheugenverlies, voor het bevorderen van helderheid van geest, intelligentie, energie-boost, innerlijke balans, bij depressie, stress, en burn-out, maar ook als preventie van chronische (degeneratieve) ziekten, zoals vroegtijdige veroudering, dementie, de ziekte van Alzheimer, met inbegrip van specifieke ziekten zoals macula-degeneratie. Vanwege de unieke immuunsysteem-ondersteunende eigenschappen speelt Guasha - in combinatie met Stroomsysteemtherapie - een belangrijke rol bij het beheersen van problemen als gevolg van het post-antibioticumtijdperk dat nu aangebroken is. Daarom breiden wij onze educatieve programma's uit naar scholen, academies en universiteiten, het benaderen van internationale organisaties (WHO, EU, VN), om vervolgens Guasha in alle geledingen van de maatschappij te introduceren.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan van Integrale Guasha Therapie, Training & Cursussen, onderwezen door Master Drs. MeiMei Yu, therapeute en docente uit China.

Dr. Margaret Chan
Directeur-generaal van de WHO schrijft:

52. "Als de huidige trends zich onverminderd doorzetten, is de toekomst gemakkelijk te voorspellen. Sommige deskundigen zeggen dat we teruggaan naar het pre-antibiotica tijdperk. Nee. Dit is een post-antibioticum tijdperk. Wat betreft nieuwe vervangende antibiotica, is de pijpleiding vrijwel droog, vooral voor gram-negatieve bacteriŽn. De kast is bijna leeg. De vooruitzichten voor het omdraaien van deze situatie lijken grimmig De farmaceutische industrie ontbeert prikkels om nieuwe antibiotica op de markt te brengen dit om vele redenen, waarvan sommige op de schouders van de medische en de volksgezondheidsberoepen vallen. In het bijzonder ons onvermogen om het misbruik van deze geneesmiddelen te bestrijden. Vanuit industrieel perspectief, waarom aanzienlijke sommen geld investeren om nieuwe antimicrobiŽle middelen te ontwikkelen terwijl het irrationeel gebruik zijn ineffectiviteit zal versnellen voordat de R&D investeringen kunnen worden terugverdiend? Een post-antibiotische tijdperk betekent in feite het einde van de moderne geneeskunde zoals wij deze kennen. Zoiets gewoons als keelontsteking of een geschaafde knie van een kind kan opnieuw dodelijk zijn. Sommige geavanceerde interventies, zoals heupprothesen, orgaantransplantaties, chemo- therapie, en de verzorging van te vroeg geboren kinderen worden veel moeilijker of zelfs gevaarlijke ondernemingen. In onze tijd van veelzijdige rampen in de wereld, mag het verlies van essentiŽle antimicrobiŽle stoffen - essentiŽle behandelingen voor vele miljoenen mensen - niet de volgende wereldwijde crisis worden“. En verder:

53. "De EU heeft zijn ogen wijd open voor het probleem. Dit is goed te zien aan het aantal recente beleidsmaatregelen, richtlijnen, technische rapporten, strategieŽn en regelgeving, beslissingen ontworpen om antibiotica-consumptie te verminderen".

We denken dat haar inspanningen onvoldoende zijn. De enige oplossing is een subsidiaire Nieuwe Gezondheidszorg: "Wat je voor je eigen gezondheid kunt doen, doe je zelf (Zelfzorg). Wat jezelf niet kunt doen wordt gedaan door de Holistische Geneeskunde. Deze laatste stelt alles in het werk om onze inherent-genezende kracht te ondersteunen. Wat het niet kan doen wordt doorverwezen naar de Technologische Geneeskunde". Dit is het ware fundament van een "Post-Antibiotische Geneeskunde“

De Nieuwe Gezondheidszorg Teachings op YouTube
www.youtube.com/healingtheplanet
(o.a. in het Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Russisch)
Volg ons op Twitter/Betuig je steun/Wordt follower

54.

Stichting
THE ORIGINAL TRADITION
Internationale Organisatie
met het doel
“To Restore the Wholeness of Life”
In het bijzonder de Culturele/Religieuze/Medische/Wetenschappelijke/
Sociale/Ecologische
Erfenis van de Mensheid
Donations are welcome

55.

Onthoudt

1. Het Persoonlijke Gezondheidsplan (PHP) in 10 stappen gratis op onze website.
2. Gezondheid is onze eigen verantwoordelijkheid; Gezondheidszorg ondersteunt ons als we het zelf niet meer aankunnen.
3. Overal waar je "integratief" leest, besef, dat het niet INTEGRAAL
(vlg. dr. Han M. Stiekema) is.
4. Sta niet toe dat de reguliere geneeskunde („Big Business“) en de EU
("Big Brother") onze gezondheid controleren!
5. Verspreidt dit Manifest/Donaties zijn (zeer) welkom.
6. Organiseer een talk/lezing/teaching met dr. Han en drs. MeiMei
in je eigen dorp of stad!
7. Accent ligt op Dagcusussen 1 & 2

Info & Contact
www.vitalworld.org info@vitalworld.org freewhc@yahoo.com

Voor persoonlijk Integraal/Kosmisch consult bij de Wijsheidsleraar,
neem contact met onze Hermitage op.
Bij Utrecht, Nederland.
Dit Manifest is ook beschikbaar in het Engels, Duits (en andere talen).

2016 © Copyright Han M.Stiekema

Alle rechten voorbehouden

Uit ons archief

STAP 6: EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG
Reeds uit 1998

Het meest veelbelovende, gezonde, effectieve en low-cost
systeem, dat ooit is ontwikkeld

(Voor een compleet beeld, zie ook de Engelse versie!)

1. Onze "gezondheidszorg" is in grote problemen. Lazen wij vroeger vooral over sluitingen van ziekenhuizen, ontevreden gezondheidswerkers of de afgang van een staatssecretaris, nu staan de kranten bol van berichten als een steeds duurder wordend gezondheidssysteem, verhoging van de eigen bijdragen, voortdurende bezuinigingen, een steeds ondoorzichtiger wordend systeem, vercommercialisering, lange wachttijden, de onpersoonlijke behandelingen, voorkeursbehandelingen voor de geprivilegeerden, een onbetaalbare technologie, verdwijnen van interesse voor verzorgende beroepen, een steeds machtelozer wordende medische wetenschap en de verdere toename van het aantal chronisch en psychiatrisch zieken. De situatie is reeds een "nationale ramp" genoemd. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat er enige tijd geleden suggesties voor een parlementair onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg zijn geopperd. Het probleem is, dat de huidige gezondheidszorg op de verkeerde fundamenten is gebouwd. Is de richting (ooit) verkeerd gekozen, dan gaat alles op een gegeven moment mis, hoeveel er dan ook nog aan gesleuteld wordt. Op zo'n moment helpt alleen nog een behandeling die de oorzaken aanpakt.

2. Het probleem ligt eenvoudig en is terug te voeren op slechts ťťn enkele hoofdoorzaak. Het is een gevolg van het feit, dat men ongeveer 150 jaar geleden koos voor ziektebestrijding in plaats van gezondheidsbevordering. En zo is het nu nog steeds. De zogenaamde "gezondheidszorg" is geen zorg voor de gezondheid, maar een systeem van symptoombestrijding. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, de huidige crisis is het gevolg van een (onuitgesproken) definitie. Het medisch handelen gaat namelijk in de praktijk maar van ťťn uitgangspunt uit: gezondheid als de afwezigheid van klachten en symptomen. Deze staat in schril contrast met de op zichzelf geslaagde (maar zeer „idealistische") definitie van gezondheid van de WHO: „gezondheid als het welbevinden lichamelijk, geestelijk en sociaal". Waar in plaats van de mens de technologie centraal staat, is gezondheid niet meer een waarde op zichzelf ten bate van het individu of de gemeenschap, maar is zij ondergeschikt aan economische belangen. „Fit for production" in plaats van „fit for life" (...). Een zorgwekkende ontwikkeling, waarbij ethische grenzen structureel overschreden dreigen te worden.

3. Vooropgesteld, dat wij uiteraard een ieder een goed inkomen gunnen. Wat ik ter discussie wil stellen is niet de individuele werker waarvan ikzelf er ook een ben - maar het systeem. Wij zitten allen gevangen in een systeem, waar wij - ook al zouden wij dit willen - moeilijk of niet onderuitkomen. Het cruciale punt is nu, dat wat wij onze gezondheidszorg noemen in feite (onbedoeld) ziektebevorderend is. Een systeem gebaseerd op ziekte(symptoom)- bestrijding heeft belang bij ziekte en niet bij gezondheid. Het inkomen van de arts is immers afhankelijk van het dagelijkse aantal patienten op zijn spreekuur. Het ziekenhuis wil voortdurend al zijn bedden bezet zien. Het laboratorium wil dagelijks een maximaal aantal bepalingen. De technologische industrie wil een maximale afzet van zijn apparatuur. De farmaceutische industrie en de apothekers willen een optimale verkoop van hun medicijnen, de ziekteonkosten- en pensioenverzekeraars willen optimaal beleggen en verdienen aan de premies van de gewone burger, de politici en burokraten oefenen macht uit, de wetenschappelijke onderzoekers beschermen hun (vaak irrelevante) onderzoek, en alle andere "zorgwerkers" zijn primair - terecht - bezorgd om hun baan. Allen hebben op de eigen wijze - gewild of ongewild - belang bij ziekte. Hoe meer ziekte, des te beter het is voor het systeem. Een systeem dat van ziekte profiteert, is niet (of maar ten dele) geinteresseerd in gezondheidsbevordering. Dit zou immers tegen de eigen belangen ingaan.

4. Dat het ook anders kan, bewijst de jarenlange praktijk van vele artsen en onderzoekers in vele landen. Evenals in mijn 33 jarige ervaring met zowel acute als chronische ziekte staat hier de gezondheid centraal. Met de gezondheid als uitgangspunt verandert alles op slag. Het menselijk lichaam („bodymind") blijkt dan een zinvol op overleving gericht organisme te zijn. Het is een geÔntegreerd geheel, waarin het laatste meer is dan de som der delen. Voor het overleven is het bovendien doorslaggevend, dat het goed aan de omgeving is aangepast en andersom. Symptomen worden niet meer geduid als "afwijking van de gezonde norm" - zonder die norm verder gedefiniŽerd te hebben - maar zijn in principe uitingen van strategisch zelfmanagement van het lichaam. In plaats van verschijnselen te isoleren en als zodanig te benaderen, wordt inzicht in de samenhang doorslaggevend voor zinvol medisch handelen en het vinden van de juiste therapie. Nieuwe wetenschappelijke modellen zijn daarbij dringend nodig.

5. Nu is gebleken, dat een gezonde leefstijl op basis van ťťn van die nieuwe wetenschappelijke modellen (medische systeemtheorie), in de praktijk "Stroomsysteem" genoemd, niet alleen leidt tot optimaal functioneren en een blakende gezondheid, maar tevens en indirect talloze stoornissen en ziekten, ook vele chronische, verbetert cq weet te genezen. Het stroomsysteem - als het dynamisch evenwicht tussen opname (voeding, vocht, lucht en gifstoffen), verwerking (vertering, transport, verbranding en assimilatie) en afgifte (ontgifting en uitscheiding) - blijkt de basis van gezondheid te zijn. In plaats van het behandelen van „specifieke" ziekten, worden vrijwel uitsluitend deze basisfuncties geoptimaliseerd. Het is voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en in het dagelijks leven toe te passen. Het levert het theoretische en praktische fundament voor zowel preventie, een gezonde leefstijl en therapie. Zelfzorg is hiermee de hoeksteen van de gezondheidszorg geworden. De sleutel tot de gezondheid ligt zo in ieders eigen hand!

6. Voor de gezondheidszorg als geheel betekent dit tevens de uitweg uit de onvruchtbare tegenstelling tussen "regulier" en "alternatief". Niet in de laatste plaats omdat de laatsten zich in zorgwekkend tempo eveneens in specialistisch-detailistische richting ontwikkelen. Tot dusver hebben zij geen oplossing aangedragen voor de massale problemen. De indeling van de gezondheidszorg dient daarom vanuit een geheel ander perspectief gemaakt te worden. Ondersteund door onze speciaal opgeleide BasisgezondheidsConsulenten kan ieder individu zijn/haar gezondheid nu grotendeels zelf behartigen. Gezien de beschikbare inzichten en ervaring is hij/zij daartoe - naar individuele mogelijkheid - ten opzichte van zichzelf en de gemeenschap in staat en verplicht. In de gezondheidszorg kan dan gebruik gemaakt worden van reeds bestaande netwerken van zelf- en wederzijdse hulp. De (toekomstige) werkzaamheden van de BasisgezondheidsConsulent bestaan dan uit gezondheidseducatie ("stroomsysteem"), practische ondersteuning bij gezonde leefstijlprogramma’s, individuele begeleiding - voeding, ontslakking, regeneratie, fitness, emotionele zelfintegratie, milieu-vriendelijke huishouding - inclusief de (biologische) basistherapie voor kleine klachten. Dit geheel valt dan nog steeds onder 1) Zelfzorg. Vervolgens zouden de principes van stroomsysteemtherapie, gezonde leefstijl en zelfzorg in het onderwijs (op alle niveau’s) geÔntegreerd moeten worden.

7. Onze basisgezondheid kunnen we op deze manier zelf behartigen, voor de rest is er dan de professionele hulp. Deze wordt ingedeeld in de 2) Holistische en de 3)Technologische Geneeskunde. Het is logisch, dat we waar mogelijk - in alle gevallen waar er echte verbetering cq reversibele processen mogelijk zijn - eerst de eigen weerstandsverhogende, levensbevorderende therapieŽn zullen inzetten. Deze hebben hun glorierijke wortels in de traditie van Hippokrates tot Boerhaave, Sydenham, Hufeland en de moderne tijd, artsen die zeer succesvol waren (zijn) in het behandelen van juist die ziekten, die ons hedentendage zoveel hoofdbrekens bezorgen. Andere culturen - India, China, de Arabische landen en de Inheemse volken - hebben vergelijkbare tradities. Volgens R.Muller, voormalig directeur van de WHO is de traditionele holistische geneeskunde goed voor het genezen van 70% van de huidige (welvaarts)ziekten. Daarom is het tijd, dat het woord „alternatief" wordt geschrapt. Onder de gemeenschappelijke noemer van Holistische Geneeskunde zijn o.a. natuurgeneeskunst, fytotherapie, homeopathie, huisartsen nieuwe stijl, diŽtisten, fysiotherapeuten, vroedvrouwen, orthomoleculair, preventieve en milieu-geneeskunde, anthroposofische geneeskunst, acupunktuur, manuele geneeskunde en paranormale genezing de tweede zelfbewuste pijler van de Nieuwe Gezondheidszorg. Zij voorzien bij uitstek in vroegdiagnostiek, voorzorgsgeneeskunde, weerstandsversterking en effectieve behandeling van welvaartsziekten, precies datgene waar het in de reguliere sector aan ontbreekt.

8. Pas wanneer holistische behandeling faalt, kan men terugvallen op het laatste echelon: de Technologische Geneeskunde, het geheel aan farmacologische, chirurgische en technologische methoden. Dat de laatsten hun functie behouden met betrekking tot noodsituaties van allerlei aard: moeilijke bevallingen, ongelukken, eerste hulp, ernstige chronische ziekte, intensive care, ouderdomsziekten en bijvoorbeeld revalidatie, zal duidelijk zijn. Wat echter nuttig kan zijn in laatste fasen van ziekte - symptoomonderdrukking - blijkt vaker erg nadelig tot desastreus in de beginfasen. Ieder dus zijn eigen respectabele rol op zijn eigen plaats! Aldus doende heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden, een in positieve richting wel te verstaan. Het zwaartepunt is daarbij geheel op de Zelfzorg en de Holistische Geneeskunde komen te liggen. De gevolgen zijn te raden: een gezondheidsgeorienteerde gezondheidszorg - waarbij Nederland de voortrekker voor de gehele Europese Unie kan zijn - met optimale gezondheid en levensvreugde voor iedereen cq het stoppen van de verdere (vaak dramatische) achteruitgang van onze gezondheidstoestand; bewustwording, mondigheid en wederzijdse hulp tussen de mensen onderling; het opheffen van de ongelijkheid tussen de patienten; een veel grotere werkvoldoening voor de werkers in de zorg; een in verhouding simpele organisatiestructuur; een gigantische kostenverlaging; minder regels en voorschriften; een werkontlasting voor politici en burokraten; de aansluiting van gezondheid aan natuur en milieu en een ziekteonkostenverzekering op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Er kan daarbij gekozen worden uit verschillende aantrekkelijke voorstellen voor zowel burger, verzekeraar, bedrijfsleven en overheid. Door optimaal gezond leven, zelf- en wederzijdse hulp, is het terugvallen op de verzekering immers minimaal, waardoor de verzekeringspremie geminimaliseerd kan worden. VITALWORLD neemt daarbij het voortouw. Wacht daarom niet langer. Alle kennis en ervaring is reeds in huis. Laten we er NU mee beginnen.

Terug

Last update: 12/22/16

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org