Vital World

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. Carrière perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

STAP 5: CARRIÈRE PERSPECTIEVEN

Gezondheidszorg is een "niche in de markt"

1. Gewoonlijk wordt Zelfhulp niet gezien als een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. In onze benadering is het echter het fundament. De meeste chronische ziekten hebben een relatie tot preventie, de basisstofwisselingsfuncties en een gezonde leefstijl, dingen die alle behoren tot de individuele verantwoordelijkheid van iedere burger. Geen enkele arts komt voor je koken, doet de ontspanningsoefeningen of fitness voor je, of verhindert dat je schadelijke stoffen tot je neemt. Geen enkele dokter zal je de principes van gezondheid bijbrengen. Zelfhulp is daarom een blinde vlek. Voor ons echter is het de ontbrekende schakel in gezondheidszorg overal ter wereld. Daarom zijn onze Basisgezondheidsconsulenten de belangrijkste mensen, zonder wie niets gaat. Logisch dus, dat wat op het basisniveau tot standgekomen is - de straat en de wijk - vroeger of later uitgebreid wordt naar "hogere" niveau's. De carrièreperspectieven zijn die van Gemeente, Provincie en Landelijk Gezondheidsconsulent. Voor ieder promotie worden er speciale criteria gehanteerd.

2. De basisorganisatie van Gemeenschapszelfhulp is gestructureerd langs de lijnen van de straat, de wijk en de gemeente. De opbouw in lagen is belangrijk, vanwege de noodzakelijke feedback tussen hen. Iedere nieuwe stap wordt pas dan genomen, wanneer de vorige is gebleken solide genoeg te zijn. Deze stategie is onderdeel van pogingen tot "regionalisatie" met verregaand zelfbestuur, decentralisatie en demokratisering. De eigen verantwoordelijkheid van een ieder is daarbij het uitgangspunt. Wat het individu kan doen - vrijwillig kiest te doen - wordt door hem/haar gedaan. Wat zijn krachten te boven gaat, wordt door het gezin gedaan. Wat het gezin niet kan uitvoeren, wordt overgenomen door de straat. Op zijn beurt delegeert de straat taken aan de wijk, die op zijn beurt terugvalt op resp. de gemeente, de provincie en het land.

3. Tegelijkertijd wordt er een nauwe samenwerking tussen de Holistische en de Technologische Geneeskunde gerealiseerd. Educatieve programma's worden opgezet, zowel op basis, middelbare en universitaire niveau's. Intensieve propaganda met gebruik van "alle" middelen, zoals internet, computer programma's, DVD's, video's, kranten, weekbladen, radio en TV wordt ontwikkeld. Internationale organisaties wordt gevraagd om de initiatieven te steunen. Overbodig te zeggen, dat verwerkelijking van de Nieuwe Gezondheidszorg astronomische kostenbesparing met zich meebrengt, dusdanig, dat geen enkele Minister van Gezondheid ooit nog slapeloze nachten hoeft te hebben.    

4. Op verzoek wordt ons training programma - waarvoor we ter plekke persoonlijk komen - ook gedaan voor gezondheidswerkers, artsen, traditionele therapeuten, voedingsdeskundigen, medische studenten, fysiotherapeuten, vroedvrouwen en/of verpleegkundigen, NGO's, milieu-organisaties, organische landbouwers, vrouwengroepen, maatschappelijk werkers en regeringsdepartementen in steden, dorpen, sloppenwijken en afgelegen gebieden resp. inheemse gemeenschappen wereldwijd. De training kan worden uitgebreid naar professioneel en academisch niveau. Afhankelijk van de situatie worden bijdragen gevraagd mbt onkosten, reiskosten, catering en verblijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

Last update: 03/19/06

 


The bodymind aims at self-preservation. A great deal of symptoms like diarrhoea, sweating, fever, a common cold, bronchitis,  a simple vaginal discharge, eczema,  hypertension and many others are therefore functional and meaningful expressions of a strategic self-management

 

 

 

There was a time in which we handed over our body to (medical) science. Now it is high time to reclaim it

 

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org